Tull och moms inom EU

Uppdaterad: 2016-03-16

Vid handel inom EU råder fri rörlighet för varor. För att uppnå den fria rörligheten har man inrättat en tullunion. Moms betalar du generellt i det land där varorna är köpta.

Bild på man med surfplatta i på ett lager

Varor som kommer från ett annat EU-land är befriade från alla tullformaliteter, med vissa undantag. Undantaget gäller varor som ska anmälas på grund av gällande införselrestriktioner, till exempel vapen, tobak, alkohol och narkotika samt djur.

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om vad som gäller när du ska föra in husdjur i Sverige. I Tullverkets webbtjänst Tullguiden kan läsa mer om alla varor som ska förtullas. Du når båda webbplatserna via länkarna i rutan intill.

Köp på plats

Om du reser till ett annat EU-land, köper varor på plats och själv transporterar varorna tillbaka till Sverige betalar du moms i det land där varorna är köpta. Undantagna är nya bilar, motorcyklar och båtar.

Köp på distans

Du behöver inte som konsument ta reda på om säljaren är momsregistrerad i Sverige eller inte. Priser som anges till dig ska inkludera rätt momssats. Läs noga igenom informationen från säljaren och försäkra dig om att momsen ingår i priset.

Om du handlar via Internet eller postorder från ett företag i ett annat EU-land gäller speciella skatteregler. Ett Internet- eller postorderföretag som säljer till kunder i Sverige ska vara momsregistrerat här om den sammanlagda årsomsättningen överskrider 320 000 kronor. Om beloppet inte överskrids redovisar säljaren moms i sitt eget land. I det fallet betalar du den momssatsen som tillämpas i säljarens hemland. Överskrids beloppet ska säljaren betala moms enligt svenska skattesatser, det vill säga 25 procent. Då måste du betala svensk moms.