Specialregler för alkohol och tobak

Uppdaterad: 2016-04-29

Från och med den 1 januari 2004 har den så kallade resanderansonen försvunnit, det vill säga de mängder du får föra in i Sverige från ett annat EU-land.

Närbild på vinflaskor i ett ställ

Nu finns i stället vissa referensnivåer för att myndigheterna ska kunna bedöma om införseln är för privat bruk eller för kommersiellt ändamål. Referensnivåerna är inte några bindande gränser utan de används tillsammans med andra riktlinjer. För mer information kontakta Tullverket, se länk intill den här sidan.

Beställa alkohol och tobak över nätet

Det är idag tillåtet att beställa alkohol över nätet från ett annat EU-land, under förutsättning att svensk alkoholskatt betalas.

Tobak går också att beställa via Internet. Beställer du från ett EU-land måste du betala skatt (tobaksskatt) och vid beställning från ett icke EU-land blir det både skatt och tull. Kontakta Särskilda Skattekontoret i Ludvika, via länken intill den här sidan, innan du gör din beställning.  

Minimiålder

För att föra in alkohol i Sverige måste du vara 20 år och för tobak är minimiåldern 18 år.