Checklista om tilläggsgaranti och försäkring för näringsidkare

Uppdaterad: 2016-04-29

Tilläggsgarantier- och försäkringar blir allt vanligare, och en extra trygghet kan göra att konsumenten väljer den ena produkten framför den andra. Men vad ska du som näringsidkare tänka på?

Som näringsidkare måste du anpassa dig till den lagstadgade reklamationsrätten, vilken är minst två år för medborgarna i alla EU-länder samt Island och Norge. I Sverige är den tre år. Konsumentens lagstadgade rätt till reklamation är inget du som näringsidkare kan vägra gå med på eller försöka förhandla om, och du är även skyldig att informera om att det finns en lagstadgad reklamationsrätt.

Alla eventuella tilläggsgarantier- eller försäkringar som erbjuds måste ge extra fördelar utöver vad som redan sägs i lagen. Men vad kan du göra för att stå ut bland konkurrenterna, och för att bli tagen på allvar av konsumenten? Är dina tilläggsgarantier/-försäkringar i linje med vad konsumenten förväntar sig och har rätt till? Kolla själv i checklistan nedan:

 • Informerar du konsumenten om den lagstadgade reklamationsrätten?
 • Är det klart och tydligt vem det är som står bakom tilläggsgarantin/-försäkringen?
 • Är det klart och tydligt vad den extra garantin/-försäkringen kostar, om den har ett pris?
 • Vilka tjänster erbjuds inom ramen för tilläggsgarantin/-försäkringen?
 • När börjar tilläggsgarantin/-försäkringen att gälla, och hur lång är varaktigheten?
 • Vilka produktfel och händelser omfattas av tilläggsgarantin/-försäkringen?
 • Vilka kostnader täcks av tilläggsgarantin-/försäkringen?
 • Vilka kostnader täcks inte av tilläggsgarantin-/försäkringen?
 • Om din kund handlar gränsöverskridande, finns det några geografiska begränsningar för vad som ingår i garantin/försäkringen?
 • Hur lätt eller svårt är det för konsumenten att tillämpa tilläggsgarantin-/försäkringen?
 • Erbjuder ni hjälp till konsumenten under reparationstiden eller vid utbytet, så som en låneprodukt?