Checklista för konsumenter

Uppdaterad: 2016-02-04

Vid större inköp som vitvaror och tv-utrustning är det lätt att låta sig lockas av erbjudanden om en tilläggsgaranti- eller försäkring. Men är behöver du verkligen ett extra skydd, utöver vad lagen redan ger dig rätt till? Och är det värt att betala för det?

Som konsument har du långtgående rättigheter reglerade i lag när du köper en ny produkt inom något av EU-länderna, i Norge och på Island. Du har till exempel minst två år på dig att reklamera en felaktig eller bristfällig vara enligt reklamationsrätten. Frågan är då vad man ska ha en tilläggsgaranti- eller försäkring till, särskilt om den kostar dig extra utöver varans pris.

Reklamationsrätten är obligatorisk för alla näringsidkare inom de nämnda länderna att följa, och det går inte att hävda något annat. Just eftersom reklamationsrätten i sig ger bra skydd till konsumenten är det viktigt att kolla upp att en tilläggsgaranti- eller försäkring ger dig ytterligare fördelar utöver vad som redan är reglerat. Men vilka frågor ska man då ställa sig, för att avgöra om en tilläggsgaranti- eller försäkring är värd pengarna? Här är de viktigaste punkterna:

 • Finns det redan en extra garanti eller försäkring för produkten du tänkt köpa, genom din hemförsäkring eller kreditkortsgivare?
 • Har näringsidkaren informerat dig om den lagstadgade reklamationsrätten?
 • Vem är det som står bakom tilläggsgarantin/-försäkringen?
 • Hur mycket kommer tilläggsgarantin/-försäkringen att kosta dig?
 • När börjar tilläggsgarantin-/försäkringen att gälla, och hur lång är varaktigheten?
 • Vilka tjänster erbjuds inom ramen för tilläggsgarantin/-försäkringen?
 • Vilka produktfel och händelser omfattas av tilläggsgarantin/-försäkringen?
 • Vilka produktfel och händelser omfattas inte av tilläggsgarantin/-försäkringen?
 • Vilka kostnader täcks av tilläggsgarantin/-försäkringen?
 • Om du handlar gränsöverskridande, finns det några geografiska begränsningar för vad som ingår i tilläggsgarantin/-försäkringen?
 • Hur lätt eller svårt är det för dig som konsument att tillämpa den extra garantin/försäkringen under avtalstiden?
 • Kommer du att erbjudas hjälp under reparationstiden eller vid utbytet, så som en låneprodukt?