stäng

Frågor kring coronaviruset

Just nu får vi många frågor kring coronaviruset och vad som händer med bokade resor. Vi har samlat information om detta här på vår webbplats.

Här kan du läsa om vad som gäller i olika situationer

Svensk kontaktpunkt för tjänstedirektivet

Uppdaterad: 2019-06-27

Enligt tjänstedirektivet ska varje land underlätta för tjänsteleverantörerna och tjänstemottagarna, det vill säga säljare och köpare av tjänster, att få den information de efterfrågar om direktivet. Därför ska en så kallad kontaktpunkt upprättas. 

I Sverige har Kommerskollegium tillsammans med Konsumentverket och Tillväxtverket byggt upp den svenska kontaktpunkten. Kontaktpunkten för tjänstedirektivet är webbaserad och finns på verksamt.se, (se länk intill den här sidan) men kompletteras av en manuell servicefunktion.

Information och hjälp från Konsument Europa

Konsument Europa kan hjälpa dig i frågor som rör tjänstedirektivet. Vi kan ge dig information före ett köp och hjälpa dig om något gått fel efter köpet.

Om du har köpt en tjänst från ett annat EU-land är du en så kallad tjänstemottagare. Följande information kan vi ge till tjänstemottagare i Sverige:

  • allmän information om vilka krav som gäller tjänsteleverantörer, det vill säga säljare av tjänster, i andra länder
  • information om konsumenträttslig lagstiftning, praxis med mera
  • allmän information om möjligheterna till rättslig prövning av en eventuell tvist mellan en tjänsteleverantör och en tjänstemottagare
  • information om tvistlösningsorgan
  • kontaktuppgifter till branschorganisationer och sammanslutningar där praktisk hjälp kan fås
  • information om ärendehandläggning vid reklamationer

Vi hjälper motsvarande organ i andra medlemsländer med sådana uppgifter som efterfrågas där av tjänstemottagare som är konsumenter.