Frågor om coronasituationen (Visa meddelande)

Geoblockering

Uppdaterad: 2019-10-22

Geoblockering innebär att konsumenter, baserat på deras nationalitet eller var de bor, hindras från att ta del av varor eller tjänster inom EU. Från och med 3 december 2018 finns en EU-förordning som förbjuder många typer av geoblockering.

Trots att det ska vara lätt att köpa varor och tjänster över gränserna inom EU har konsumenter stött på problem i form av geoblockering. Klagomål till EU-kommissionen och till nationella myndigheter visar att företag har tillämpat olika villkor, som till exempel pris, enbart baserat på var konsumenten är bosatt.

I andra fall har konsumenter varit förhindrade att söka efter bästa möjliga erbjudande inom EU till följd av att företag har blockerat webbsidor eller automatiskt omdirigerat konsumenten till en annan version av webbplatsen. Slutligen har konsumenter upplevt problem i form av diskriminering enbart på grund av att betalkortet är utfärdat i ett visst land.

Webbsidor får inte blockeras

Den nya förordningen syftar till att ytterligare klargöra de redan existerande reglerna om förbud mot diskriminering med att ange vissa situationer där särbehandling på grund av nationalitet, bosättningsort eller etableringsort inte kan motiveras med hänvisning till den bestämmelsen. Därtill införs förbud mot blockering av webbsidor och diskriminering vid betalning.

Du får inte nekas åtkomst till ett onlinegränssnitt, som till exempel webbplatser eller mobilappar, baserat på din nationalitet eller bosättningsort. Du får alltså inte omdirigeras till en specialversion som är anpassad för dig om du inte har godkänt det. Har du väl omdirigerats ska du enkelt kunna hitta tillbaka till sidan du började på.

Förbjudet med diskriminerande villkor inklusive pris

Enligt de nya reglerna får inte privatpersoner eller företag diskrimineras när det gäller villkor, inklusive pris, när det handlar om

  • varor som levereras till en medlemsstat, dit företaget erbjuder leverans, eller som hämtas på en plats som gjorts upp med kunden. Man ska alltså få handla som om man bodde i det landet. Dock har konsumenten inte rätt att kräva att hämta upp en vara på plats om näringsidkaren inte redan erbjuder den möjligheten.
  • elektroniska tjänster, till exempel molntjänster, datalagerhantering och webbhotell
  • tjänster såsom hotellövernattningar och biluthyrningstjänster, där kunden nyttjar tjänsten i det land företaget är verksamt

Det blir även förbjudet att diskriminera kunder gällande betalningsmetoder under vissa förutsättningar. Detta gäller för elektroniska betalningar som till exempel betalkort av samma märke och kategori som näringsidkaren redan accepterar. Betalningen måste dessutom ske i en valuta som näringsidkaren normalt tar emot. Näringsidkaren har därmed ingen skyldighet att ta emot kortmärken eller kategorier av betalkort som denne inte redan accepterar.

Förbuden gäller mellan EU:s medlemsländer samt Norge, Island och Lichtenstein och kan även gälla företag utanför dessa länder så länge som verksamhet bedrivs inom unionen.

Flera undantag till reglerna

De nya reglerna kommer med ett antal undantag. Dessa undantag omfattar bland annat transporttjänster, speltjänster, hälso- och sjukvårdstjänster och audiovisuella tjänster som exempelvis streamingtjänster för film.

Företag är inte heller skyldiga att leverera varor och tjänster till samtliga medlemsländer.

Anmäl till Konsumentverket

Vill du anmäla en överträdelse mot geoblockeringsförordningen kan du göra det på Konsumentverkets webbplats. Konsumentverket är tillsynsmyndighet gällande geoblockering.

Anmäl på Konsumentverkets webbplats

Mer information

Geoblockering: e-handel utan gränser i EU

Frågor och svar om geoblockering (pdf)