Garanti

Uppdaterad: 2018-03-12

Garanti betyder att säljaren ansvarar för att det du har köpt fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid.

Tänk på det här

  • Det är upp till företaget att erbjuda garanti eller inte.
  • Du ska få skriftlig information om vad garantin innebär.
  • Oavsett om du har garanti eller inte, har du enligt lag rätt att klaga på fel i varan eller tjänsten.

Garanti och reklamationsrätt är olika saker

Garanti och reklamationsrätt är två olika saker. Garanti är frivilligt och kan ses som ett komplement till de rättigheter du har enligt konsumentlagstiftningen.

Grundläggande rättigheter finns i lagen

När du köper en vara har du ett extra starkt konsumentskydd de första sex månaderna. Fel som visar sig inom denna tid ses enligt konsumentköplagen som ursprungliga fel. Företaget måste därför kunna bevisa att du själv har orsakat felet för att kunna säga nej till din reklamation.

När det har gått mer än sex månader går bevisbördan över på dig som konsument. Det betyder att du ska kunna bevisa att det är ett ursprungligt fel på varan för att kunna kräva något av företaget.

Garanti kan utöka dina rättigheter

Utöver det skydd som finns i lag kan företaget ge dig en garanti. Företaget bestämmer vad garantin omfattar men om ett fel omfattas av garantin så ska det åtgärdas utan kostnad för dig. Det betyder att det är först efter att garantin har löpt ut som du själv måste bevisa att felet är ursprungligt. En garanti kan alltså ge dig bättre rättigheter än de du har enligt lag.

Garanti kan inte ta ifrån dig de rättigheter du har enligt lagen

Villkoren i garantin kan aldrig ge dig sämre rättigheter än vad konsumentlagstiftningen gör. Om du exempelvis köpt en vara med tre månaders garanti har företaget fortfarande kvar sitt ansvar enligt lag när garantitiden gått ut.

Säljaren ska informera om garantin

Eftersom det är frivilligt att lämna garanti kan dina rättigheter variera. Säljaren ska ge dig skriftlig information om garantins innehåll, vad den omfattar, vad som krävs för att du ska kunna använda garantin samt att dina rättigheter enligt lag inte påverkas.

Det behöver inte vara säljaren som lämnar garanti, utan det kan även vara exempelvis tillverkaren.

En garanti ska vara gratis att använda

Det får inte innebära en kostnad för dig som konsument att utnyttja en garanti. Om ett företag tar betalt för garantiåtgärder kan du anmäla det till Konsumentverket.

Läs om hur du anmäler till Konsumentverket