Övrigt

Uppdaterad: 2014-11-19

Klagomålshantering

Var medveten om att de bestämmelser som gällerfelaktiga varor varierar beroende på vilken nationell lag som är tillämplig, men generellt sett har konsumenten rätt till reparation, utbyte eller återbetalning inom åtminstone 24 månader från inköpsdatumet.

Det rekommenderas att konsumenten kontaktar dig skriftligen med sitt klagomål inom en rimlig tid efter det att han/hon har upptäckt felet, om han/hon har fått felaktiga varor eller inga varor alls. Du bör bevara kopior av all korrespondens med konsumenten när det gäller tvister.

Ansvar för transporten av varorna

  • Som näringsidkare ansvarar du för försvunna eller skadade varor till dess att de levererats fysiskt till konsumenten om avtalet innefattar leverans.

  • Om ni kommit överens om att konsumenten arrangerar transporten är det konsumenten som bär ansvaret för varorna så snart de levererats till transportföretaget.

Tilläggsdebitering vid kundtjänst

Om företaget har kundtjänst via telefon får inte extra avgifter krävas från konsumenten utöver den vanliga samtalskostnaden. För att uppfylla denna bestämmelse måste du använda dig av vanliga telefonnummer som inte omfattas av någon speciell prissättning.

Dataskydd

Näringsidkare är skyldiga att skydda sina konsumenters uppgifter. Du måste ha en sekretesspolicy om du samlar in personuppgifter såsom i orderformulär, feedbackformulär etc. genom att använda dig av kakor eller andra spårningssystem eller via användarnas IP- eller e-postadresser. Du kan behöva registrera dig hos din lokala dataskyddskommissionär som dataregisteransvarig.

Obeställda varor

Du får inte leverera produkter till konsumenten som han/hon inte beställt och konsumenten är inte betalningsskyldig för obeställda varor.[1]