Marknadsföring och otillbörliga affärsmetoder

Uppdaterad: 2017-01-04

Utöver marknadsföringslagen finns en lista med 31 marknadsföringsmetoder som alltid är förbjudna, en så kallad svart lista som gäller i samtliga EU-länder.[1]

  • All den information som du ger till konsumenter måste vara sann. Du får inte förvirra eller vilseleda konsumenter på något sätt, varken genom uttryckliga uttalanden eller genom att undanhålla väsentlig information.

  • Marknadsföringsmaterial och information som konsumenten behöver för att fatta ett beslut om köp måste vara klart synliga.

  • Du får inte hävda att en produkt bara är tillgänglig under en väldigt begränsad period, om någon sådan begränsning faktiskt inte finns.

  • Du får inte heller beskriva produkter som ”gratis” eller ”kostnadsfria” om konsumenten måste betala någonting.

  • Du kan inte kräva betalning när konsumenten inte beställt en produkt[2] (dvs. konsumenten inte har köpt produkten).

  • Du måste ange produktens eller tjänstens totala belopp, inklusive alla oundvikliga extra avgifter. Konsumenter som handlar online behöver inte betala några extra avgifter om de inte fått ordentlig information innan de genomförde beställningen.[3]