Leverans

Uppdaterad: 2015-03-06

  • Om inte du och konsumenten har kommit överens om annat måste du leverera varorna till konsumenten senast 30 dagar från det datum då avtalet ingicks.

  • Om du misslyckas med att leverera i rätt tid kan konsumenten kontakta dig och begära leverans inom en ny tidsperiod såvida det inte var  av avgörande betydelse att produkten skulle levereras inom den överenskomna tidsperioden. I sådana fall har konsumenten rätt att omedelbart frånträda avtalet när den tidsperiod ni ursprungligen kommit överens om löpt ut.

  • Om du fortfarande inte har levererat varorna i enlighet med konsumentens önskemål har konsumenten rätt att frånträda avtalet.

  • Om avtalet hävs måste du återbetala alla belopp som konsumenten betalat under avtalet, utan oskäligt dröjsmål.