Informationskrav

Uppdaterad: 2014-11-19

Innan ett avtal ingås måste du informera om:

 • Ditt företag, med organisationsnummer, hela företagsnamnet och fullständiga kontaktuppgifter, såsom den geografiska adress där ditt företag är etablerat och e-postadress.

 • Varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper.

 • Beställningen, t.ex. antalet varor.

 • Beställningens totala belopp, inklusive skatter, avgifter och fraktkostnad.

 • Sätten för betalning, leverans och fullgörande.

 • Den tid du åtar dig att leverera varorna eller utföra tjänsten.

 • Ångerrätten och hur konsumenten utövar den.

 • Kostnaden för konsumentens ångerrätt, t.ex. kostnaden för att returnera varorna om varorna är av en sådan art att de normalt inte kan returneras per post.

 • Hur man avslutar avtalet.

 • Vid tecknande av ett abonnemang: avtalets minimiperiod och information om hur man säger upp avtalet.

 • Uppgifter om alla handelsregister (eller liknande organisationer) där du är registrerad, med registrets namn, ditt registreringsnummer eller annan referens.

 • Om tjänsten du tillhandahåller kräver tillstånd: uppgifter om berörda tillsynsorgan.

 • Om du utövar ett reglerat yrke: uppgifter om alla branschorganisationer du är registrerad i, alla yrkestitlar du innehar inom de EU-medlemsländer där titlarna har utfärdats, hur man kan få tillgång till yrkesreglerna och en kort beskrivning av dem.

Du skall informera konsumenterna om lagvalsklausuler och vad de innebär (t.ex. högre skyddsstandard kan tillämpas inom vissa områden).