Betalning

Uppdaterad: 2015-04-10

  • Näringsidkare bör erbjuda säkra, trygga och olika betalningsmetoder. Vanligtvis är betalning via kredit/betalkort säkrare för konsumenter.
  • Om du erbjuder betalning via  en betalningsförmedlare, se till att den är tillförlitlig. 

Tilläggsbetalning

I Sverige är det förbjudet att ta ut en extra kostnad vid betalning med kreditkort. När konsumenten betalar med kontokort eller kreditkort, i butik eller på internet, har inte företag rätt att ta ut avgifter för att de betalar med kort.

Du får inte kräva någon extra avgift från konsumenten, utöver det överenskomna priset, utan konsumentens uttryckliga samtycke. Framförallt får du inte använda dig av förkryssade rutor för att erbjuda och ta betalt för ytterligare varor/tjänster.

Det är inte tillåtet för ett företag att ta ut en avgift när konsumenter betalar med kontokort eller kreditkort som till exempel Visa-kort eller Mastercard. Ibland förekommer det att företag tar ut andra avgifter vid betalning, till exempel administrationsavgift. En administrationsavgift ska gälla för alla betalningssätt som företaget erbjuder för att den ska vara laglig. En sådan avgift får alltså inte läggas på om den tas ut enbart när konsumenten betalar med kort.[1]