Ångerrätt

Uppdaterad: 2017-11-24

  • Konsumenten har rätt ångra ett distansavtal inom en period av 14 dagar. Ångerfristen börjar gälla dagen efter att konsumenten tagit emot varan eller ingick avtalet. Om ångerfristens sista dag infaller under en lördag, söndag, helgdag förlängs ångerfristen så att den även gäller nästkommande vardag. [1]

  • Du måste informera konsumenten om villkoren, tidsfristen och förfarandena för utövande av ångerrätt. Konsumentverket har tagit fram en mall för detta som du kan använda dig av.  Dessutom måste du informera konsumenten om den ångerblankett som Konsumentverket har tagit fram, och som konsumenten kan använda.

  • Om du har underlåtit att informera konsumenten om ångerrätten kommer ångerfristen att upphöra att gälla 12 månader efter utgången av den ursprungliga ångerfristen eller 14 dagar från den tidpunkt då konsumenten får informationen, om det sker inom de 12 månaderna.

  • Denna rättighet kan utövas utan att någon motivering lämnas och du kan inte kräva någon avgift av konsumenten annat än kostnaden för att skicka tillbaka varorna[2] om du inte erbjudit dig att hämta varorna själv.

  • Efter att konsumenten har dragit sig ur avtalet måste du betala tillbaka alla belopp till konsumenten senast 14 dagar efter det datum konsumenten meddelat om att han/hon vill frånträda avtalet. Om avtalet gäller köp av varor har du rätt att skjuta upp återbetalningen till dess att du fått tillbaka varorna eller till dess att konsumenten har tillhandahållit bevis på att varorna återsänts.

  • Såvida du inte har erbjudit dig att hämta varorna har konsumenten 14 dagar på sig att returnera varorna från det datum han/hon informerat dig om beslutet om att ångra avtalet.

  • Konsumenten ansvarar för eventuell värdeminskning av varorna om han eller hon har hanterat varorna på annat sätt än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas natur, egenskaper och funktion. Om du har underlåtit att ge information om ångerrätten ansvarar dock konsumenten inte för varornas värdeminskning.

Det finns undantag från ångerrätten, t.ex. flygbiljetter, paketresor, biluthyrningstjänster, etc.[3]


[1]Observera att ångerrätt inte gäller i vissa situationer. Detta är dock enbart i undantagsfall och gäller till exempel när konsumenten uttryckligen har gått med på att inte ha någon ångerrätt eller när det gäller varor som snabbt blir obrukbara. Se hela listan i artikel 16 i direktiv 2011/83/EU.

[2] Se ECC-Nets rapport The European Online Marketplace Consumer complaints 2010-2011, sida 25, Figur 4.1 Översikt per land över ångerrättsperiod och vilken avtalspart som står för returkostnaden. http://ec.europa.eu/consumers/ecc/docs/e-commerce-report-2012_en.pdf