stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Checklista för näringsidkare

Uppdaterad: 2015-05-07

Om du säljer varor eller tjänster till konsumenter genom en webbplats måste du uppfylla vissa rättsliga skyldigheter. Dessa regler gäller oavsett om du är ett stort, etablerat företag eller om du precis har börjat din verksamhet. 

Det är viktigt att veta att vissa konsumenträttigheter är fullständigt harmoniserade i EU och att de därför är likadana i alla EU-länder, oavsett hur de enskilda medlemsländerna har införlivat reglerna i sin nationella lagstiftning.

Andra konsumenträttigheter kan variera beroende på i vilket land konsumenten är bosatt så du bör vara medveten om relevanta nationella lagar och eventuell tillämpning av artikel 6(2) i Rom I-förordningen.[1]

Näringsidkare bör informera konsumenterna om lagvalsklausuler och vad de innebär (till exempel högre skyddsstandard kan tillämpas inom vissa områden såsom lagstadgade garantier).

Du hittar mer utarbetade checklistor för olika ämnen i vänstermenyn och även intill den här sidan.


[1]EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0593&qid=1416325089052&from=SV Rom I är inte tillämplig i Danmark på grund av Danmarks ”opt-out” när det gäller rättsliga frågor