Tips för näringsidkare

Uppdaterad: 2016-02-04

Följande information har tagits fram av European Consumer Centre Network, ECC-nätverket, som en hjälp till e-handlare när det gäller konsumentlagstiftningen generellt – och gränsöverskridande e-handel speciellt. Syftet är även att öka samarbetet mellan ECC-nätverket och europeiska e-handelsföretag samt dess branschorganisationer.

Image of credit card

European Consumer Centre Network, ECC-nätverket, består av 30 center runt om i Europa; ett i varje EU-medlemsland samt i Norge och på Island. ECC-nätverkets center delfinansieras av EU och medlemsländerna själva.

Nätverkets mål är att öka konsumenternas självförtroende på EU:s inre marknad, genom att förse konsumenterna med information om deras rättigheter i förhållande till den gemensamma konsumentlagstiftningen i Europa, och genom att bistå med rådgivning och problemlösning vid gränsöverskridande handel.

Bakgrund

ECC-nätverket tar emot en stor mängd gränsöverskridande klagomål från konsumenter varje år och majoriteten av dessa rör e-handel. ECC-nätverket är därför i en unik ställning när det gäller att dokumentera och ta tillvara på den information som detta ger om e-handeln inom EU, Norge och Island.

Det är detta material som ligger till grund för de checklistor som har tagits fram som ett stöd för e-handlare respektive konsumenter inom EU:s inre marknad.