Problem med flyget?

När du drabbas av försenat, inställt eller överbokat flyg kan du ha rätt till hjälp från flygbolaget och ekonomisk kompensation.

Ta reda på dina rättigheter och räkna ut din ersättning med Flygkalkylatorn
Dölj lavinmeddelandet

Tips för näringsidkare

Uppdaterad: 2016-02-04

Följande information har tagits fram av European Consumer Centre Network, ECC-nätverket, som en hjälp till e-handlare när det gäller konsumentlagstiftningen generellt – och gränsöverskridande e-handel speciellt. Syftet är även att öka samarbetet mellan ECC-nätverket och europeiska e-handelsföretag samt dess branschorganisationer.

Image of credit card

European Consumer Centre Network, ECC-nätverket, består av 30 center runt om i Europa; ett i varje EU-medlemsland samt i Norge och på Island. ECC-nätverkets center delfinansieras av EU och medlemsländerna själva.

Nätverkets mål är att öka konsumenternas självförtroende på EU:s inre marknad, genom att förse konsumenterna med information om deras rättigheter i förhållande till den gemensamma konsumentlagstiftningen i Europa, och genom att bistå med rådgivning och problemlösning vid gränsöverskridande handel.

Bakgrund

ECC-nätverket tar emot en stor mängd gränsöverskridande klagomål från konsumenter varje år och majoriteten av dessa rör e-handel. ECC-nätverket är därför i en unik ställning när det gäller att dokumentera och ta tillvara på den information som detta ger om e-handeln inom EU, Norge och Island.

Det är detta material som ligger till grund för de checklistor som har tagits fram som ett stöd för e-handlare respektive konsumenter inom EU:s inre marknad.