Tips för konsumenter

Uppdaterad: 2016-03-16

Den följande informationen har tagits fram för att vägleda konsumenter gällande deras konsumenträttigheter vid gränsöverskridande e-handel, samt för att öka konsumenters förtroende för den europeiska inre marknaden.

Bild på kvinna vid dator

European Consumer Centre Network, ECC-nätverket, består av 30 center runt om i Europa; ett i varje EU-medlemsland samt i Norge och på Island. ECC-nätverkets kontor delfinansieras av EU och medlemsländerna själva.

Nätverkets mål är att öka konsumenternas självförtroende på EU:s inre marknad, genom att bistå konsumenterna med information om deras rättigheter i förhållande till den gemensamma konsumentlagstiftningen i Europa, och genom att bistå med rådgivning och problemlösning vid gränsöverskridande handel.

Bakgrund

ECC-nätverket tar emot en stor mängd gränsöverskridande klagomål från konsumenter varje år och majoriteten av dessa rör e-handel. ECC-nätverket är därför i en unik ställning när det gäller att dokumentera och ta tillvara på den information som detta ger om e-handeln inom EU, Norge och Island.

Det är detta material som ligger till grund för de checklistor som har tagits fram som ett stöd för konsumenter respektive e-handlare inom EU:s inre marknad.

En liknande guide har också tagits fram till näringsidkare för att hjälpa dem att förstå konsumentlagstiftning som gäller vid gränsöverskridande e-handel och för att öka samarbetet mellan ECC-Net och branschorganisationer. Du hittar guiden för näringsidkare här.