Problem med flyget?

När du drabbas av försenat, inställt eller överbokat flyg kan du ha rätt till hjälp från flygbolaget och ekonomisk kompensation.

Ta reda på dina rättigheter och räkna ut din ersättning med Flygkalkylatorn
Dölj lavinmeddelandet

Tips för konsumenter

Uppdaterad: 2016-03-16

Den följande informationen har tagits fram för att vägleda konsumenter gällande deras konsumenträttigheter vid gränsöverskridande e-handel, samt för att öka konsumenters förtroende för den europeiska inre marknaden.

Bild på kvinna vid dator

European Consumer Centre Network, ECC-nätverket, består av 30 center runt om i Europa; ett i varje EU-medlemsland samt i Norge och på Island. ECC-nätverkets kontor delfinansieras av EU och medlemsländerna själva.

Nätverkets mål är att öka konsumenternas självförtroende på EU:s inre marknad, genom att bistå konsumenterna med information om deras rättigheter i förhållande till den gemensamma konsumentlagstiftningen i Europa, och genom att bistå med rådgivning och problemlösning vid gränsöverskridande handel.

Bakgrund

ECC-nätverket tar emot en stor mängd gränsöverskridande klagomål från konsumenter varje år och majoriteten av dessa rör e-handel. ECC-nätverket är därför i en unik ställning när det gäller att dokumentera och ta tillvara på den information som detta ger om e-handeln inom EU, Norge och Island.

Det är detta material som ligger till grund för de checklistor som har tagits fram som ett stöd för konsumenter respektive e-handlare inom EU:s inre marknad.

En liknande guide har också tagits fram till näringsidkare för att hjälpa dem att förstå konsumentlagstiftning som gäller vid gränsöverskridande e-handel och för att öka samarbetet mellan ECC-Net och branschorganisationer. Du hittar guiden för näringsidkare här.