stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Handla på nätet från ett företag i USA

Uppdaterad: 2019-07-04

I USA kan det finnas prisvärda varor som inte finns i Europa. Men när du e-handlar från USA är det viktigt att komma ihåg att det är andra regler som gäller.

Inom EU har konsumenten rätt att ångra sig, rätt att reklamera felaktiga varor, skydd emot oskäliga avtalsvillkor samt rätt till återbetalning vid utebliven leverans. I USA gäller andra regler, som du hittar via länken intill den här sidan. Där hittar du också vår ”Checklista för E-handel” med tips om vad du ska tänka på när du handlar över nätet.

Dina rättigheter och skyldigheter regleras i det avtal du tecknar i samband med köpet. Det är med andra ord ännu viktigare att du kritiskt granskar ett företag och dess avtalsvillkor.

Kontrollera företaget

Ett sätt att kontrollera företaget du vill handla ifrån är att kolla om företaget finns med i branschorganisationen Better Business Bureau’s (BBB) online-rapport. BBB är USA:s största branschorganisation med syftet att främja god affärsetik. Klagomål som gjorts till BBB mot företag finns listade där. Företag som är medlemmar i BBB förbinder sig att acceptera medling/tvistlösning genom BBB. Finns ingen information alls om företaget så kan du kontakta BBB och fråga.

Avgifter som kan tillkomma

Handel från USA räknas som privatimport och du måste betala svensk införselmoms på 25 procent. Dessutom kan det tillkomma tullavgift och speditionsavgift. Tullavgiften varierar beroende på vilken vara du köper. Det betyder att varan du köper kan bli 50 till 70 procent dyrare än det pris som anges vid beställningen.

Hur gör jag om jag vill klaga?

Börja alltid med att reklamera till företaget. Kommer du inte överens med företaget kan du vända dig till BBB. Kom ihåg att enbart företag som är medlemmar i BBB är skyldiga att acceptera BBB som medlare/tvistlösare. I övriga fall bygger det helt på frivillighet.

Medling och tvistlösning

Handlar man av näringsidkare inom EU och får problem kan man i vissa fall få tillgång till tvistlösning inom ECC-nätverket. Detta är inte möjligt om företaget är baserat i USA. Det finns dock organisationer som erbjuder medling eller tvistlösning mellan konsumenter och företag i USA, som till exempel BBB som vi nämnt ovan. En förutsättning är ofta att företaget är medlem i eller certifierat av organisationen som utför medlingen/tvistlösningen.

Certifierade e-handlare

Kontrollera om e-handlaren erbjuder annan extern medling/tvistlösning om en konflikt skulle uppstå. Sådan information ska i så fall finnas på e-handlarens webbsida. Kontrollera också om det finns någon märkning/trustmark på e-handlarens webbplats och om den organisationen erbjuder medling/tvistlösning. BBB driver ett trustmark-projekt som heter "BBBonline Reliability". E-handlare som är certifierade med det märket har förbundit sig att följa en speciell "code of conduct", det vill säga vissa regler.

Du kan också anmäla klagomål till FTC

Du kan också anmäla klagomål till FTC (Federal Trade Commission). FTC agerar inte som medlare eller tvistlösare i enskilda klagoärenden, men undersöker bedrägerier.