Onlinespel

Uppdaterad: 2019-04-02

Det finns ett stort utbud av webbsidor som erbjuder onlinespel. Men var uppmärksam på att sajterna kan vara utländska även om användarspråket är svenska. Det kan innebära att företaget som driver sajten saknar tillstånd.

Många onlinespelsajter, som exempelvis erbjuder bingo, casino och roulett, har svenska som användarspråk och även en svensk flagga som symbol. Detta trots att webbplatsen ägs av utländska företag som driver onlineverksamhet med stöd av licenser utfärdade av utländska myndigheter.

Kan sakna tillstånd

Dessa utländska spelbolag kan sakna tillstånd att anordna onlinespel på den svenska spelmarknaden men det är inte ett lagbrott för dig att spela på dessa sidor. Det är däremot viktigt att man känner till att om en situation uppstår där man exempelvis inte får ut vinster eller misstänker att det förekommer fusk i spelet, har svenska myndigheter inte några befogenheter att agera mot det utländska spelbolaget.

Om du och företaget som driver den utländska spelsidan inte kan komma överens i en fråga, får du istället vända dig till den utländska myndighet som har utfärdat licensen.

Konsumentskyddet förbättras

Det pågår för närvarande en utredning som bland annat ska lägga förslag på under vilka förutsättningar privata företag ska beviljas licens för att anordna spel riktade mot den svenska marknaden. Som ett led i arbetet med att förbättra konsumentskyddet på spelområdet har EU-kommissionen tagit fram en icke-bindande rekommendation som medlemsstaterna bör ta hänsyn när de antar regler för spelmarknaden.

När det nya systemet tagits i bruk kommer därför troligen ditt skydd som svensk spelkonsument att förbättras. I avvaktan på den nya lagstiftningen har vi på Konsument Europa tagit fram en checklista du som konsument kan använda dig av för att minimera risken för att stöta på problem med spelbolag när du spelar om pengar över internet.