stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Betalning vid e-handel

Uppdaterad: 2019-06-27

När du handlar över nätet finns det olika sätt att betala på. Här följer en rad betalningsmetoder som är vanliga vid e-handel samt en del tips om vad som kan vara bra att tänka på.

Kontokort/kreditkort

Att betala med konto- eller kreditkort är ett alternativ som erbjuds av de flesta e-handlare. Skillnaden mellan ett kontokort och ett kreditkort är att ett kontokort är kopplat till ett bankkonto som belastas direkt vid köpet medan en betalning med kreditkort kan jämföras med ett lån som man betalar i efterhand.

Observera att du, om du väljer att betala med ett kreditkort, får ett extra skydd genom att köpet då omfattas av konsumentkreditlagen. Du kan då även vända dig till kreditgivaren med anspråk på återbetalning om till exempel varan inte levereras inom avtalad tid.

Att tänka på:

  • Det du framförallt bör tänka på är att inte lämna ut kortuppgifter över en osäker anslutning. Kontrollera att webbsidan där kortuppgifterna ska lämnas börjar med https:// till skillnad mot en osäker anslutning som börjar med http://. En säker anslutning gör att kommunikationen inte kan "avlyssnas" av någon utomstående.
  • Det är bra om företaget har en så kallad SSL-certifiering. Ett certifikat bör då synas tydligt på deras webbsida. Det SSL gör är att skapa en kanal mellan två datorer. När du skickar data till servern så krypteras den. SSL lägger även till digitala signaturer för att identifiera server och användare.
  • Många banker erbjuder idag tjänster för att genomföra säkra kortbetalningar på nätet. Det kan till exempel ske genom att en virtuell kopia av ditt kort skapas och som endast kan användas för föranmälda köp. Kontakta din bank för information om säkra kortbetalningar på nätet. Kontrollera gärna ditt kontoutdrag efter att du har betalat för att se att rätt belopp har dragits. Lämna aldrig ut ditt kortnummer på en okrypterad sida eller i ett e-postmeddelande.

Banköverföring

Banköverföring är ett vanligt betalningsalternativ vid gränsöverskridande handel. Om du betalar via en banköverföring behöver du inte lämna ut några känsliga uppgifter. Eftersom konsumentkreditlagen inte gäller vid banköverföringar har du inte samma konsumentskydd som när du betalar med ett kreditkort.

Att tänka på:

  • Kontrollera att rätt mottagare står som innehavare av bankkontot. Gör inte överföringar till bankkonton som innehas av en privatperson när du handlar från ett företag.

Cash on Delivery/postförskott

Ibland erbjuds även möjligheten att betala för varan i samband med att man tar emot den. Du slipper då riskera att en betald vara inte levereras. Det här alternativet kostar dock i regel mer än om du betalar i förskott. Postförskott är inte lika vanligt i övriga Europa som i Sverige.

Att tänka på:

  • Kontrollera att paketet inte har utsatts för någon fysisk åverkan. Om det finns synliga skador på paketet, begär att få kontrollera innehållet innan du tar emot och betalar för det.

Betalningsförmedling

Det finns ett antal mer eller mindre säkra betalningsförmedlingstjänster på Internet. De mest välkända är PayPal och Western Union. PayPal är ett alternativ som får anses vara säkert och som används av flera väletablerade e-handelsföretag. Western Union erbjuder främst överföringstjänster till personer som redan känner varandra och deras tjänst lämpar sig därför inte för kommersiella köp.

Betalningar och leveranser kan vara problematiska. Säljare och köpare vet ofta inte om de kan lita på varandra. Därför föredrar många att använda sig av betalningsförmedlare, speciellt när det är fråga om dyra inköp.

Betalningsförmedlaren fungerar som en neutral tredje part. Köparen betalar köpesumman till förmedlaren som sätter in den på ett speciellt konto. Därefter meddelar förmedlaren säljaren att pengarna är deponerade och att säljaren kan skicka varan. Köparen tar emot varan och inspekterar och meddelar sedan förmedlaren att sända pengarna till säljaren. Tyvärr finns det bedragare som utger sig för att vara en betalningsförmedlare och man bör därför göra väldigt noggranna efterforskningar innan man använder sig av en sådan tjänst.

Att tänka på:

  • Bedragare hänvisar ofta till att man skall använda Western Union för att betala det man har beställt. Western Union bör endast användas om man känner mottagaren och bör inte användas för att betala för en vara eller en tjänst.