Bestrida krav från inkasso och Kronofogden

Uppdaterad: 2018-06-20

Om du har bestridit en felaktig faktura, men ändå får ett krav från inkassobolaget eller Kronofogden ska du bestrida även det kravet.

Så länge du bestrider kraven i alla led riskerar du inte att få en betalningsanmärkning, inte ens om ärendet skulle gå hela vägen till domstol och du förlorar. En betalningsanmärkning får du först om Kronofogden meddelar utslag.

Läs mer om betalningsanmärkningar hos Datainspektionen

Bestrida ett inkassokrav

Trots att du har bestridit fakturan kan det utländska företaget du är i tvist med skicka vidare sina krav till inkasso. Har du fått ett inkassokrav ska du bestrida den på samma sätt som du bestred fakturan. Motivera varför du bestrider och skicka med en kopia på tidigare bestridande. Skicka bestridandet till inkassobolaget och kom ihåg att spara en kopia.

I Sverige tillhör det god inkassosed att inte driva in skulder för fakturor som tidigare bestridits. Om företaget bryter mot detta kan du anmäla företaget till Datainspektionen.

Bestrida ett europeiskt betalningsföreläggande från Kronofogden

Trots att du bestridit inkassokravet kan ibland det utländska företaget du är i tvist med skicka ärendet vidare till Kronofogden i Sverige. Du får i så fall ett brev med en delgivning och det europeiska betalningsföreläggandet från Kronofogden i Sverige.

För att bestrida ett europeiskt betalningsföreläggande måste du fylla i en särskild blankett som heter "formulär F". Den måste du skicka in skriftligen till Kronofogden inom 30 dagar från att du delgavs föreläggandet. Kom ihåg att spara en kopia.

När Kronofogden fått ditt bestridande kan målet lämnas över till tingsrätt eller avskrivas.

Bestrida ett europeiskt betalningsföreläggande från en domstol i utlandet

I vissa fall kan företaget du är i tvist med ansöka om att domstolen i det land företaget finns ska skicka ut betalningsföreläggandet. Delgivningen kan då komma från Länsstyrelsen i Stockholm som är centralmyndighet för internationella delgivningar.

Du bestrider det föreläggandet på samma sätt som du bestrider det europeiska betalningsföreläggande. Skillnaden är att du ska skicka bestridandet till domstolen istället för Kronofogden.

När domstolen fått ditt bestridande kan målet lämnas över till tingsrätt eller avskrivas.

Film: Exempel på hur du fyller i formulär F som ska skickas till domstol

 
Se filmen i helskärmsläge på Youtube.

Mer information

Polisens webbplats bestrid.nu hittar du mer information om hur du bestrider felaktiga fakturor, inkassokrav och betalningsföreläggande. Där finns även mer information om vad som händer efter att du har bestridit ett betalningsföreläggande från Kronofogden.