Bestrida en felaktig faktura

Uppdaterad: 2018-07-06

Om du får en felaktig faktura ska du bestrida den. Det betyder att du meddelar företaget att du vägrar betala fakturan och varför du vägrar att betala den.

Kontakta företaget skriftligen för att bestrida kravet samt tala om vad som blivit fel. Det går också att bestrida endast en del av en faktura, även om de andra delarna av fakturan är rätt.

Bestrida en faktura – så här gör du

Skriv ett meddelande till företaget att du inte tänker betala och anledningen till varför du inte betalar. Meddelandet ska även innehålla följande information:

  • ditt namn
  • din adress
  • ditt telefonnummer
  • e-postadress (om du har en sådan)
  • kundnummer eller fakturanummer
  • beloppet på fakturan
  • datumet på fakturan

Du kan skicka meddelandet antingen som e-post eller vanlig post. Kom ihåg att spara en kopia som bevis på att du har bestridit fakturan. Om du skickar via vanlig post bör du även be om att få ett kvitto på posten som bevis på att du har skickat brevet.

Företaget behöver inte ha besvarat eller godkänt ditt bestridande för att det ska vara giltig. Om företaget ändå anser att de har ett grundat (gällande) krav mot dig är det upp till dem att driva ärendet vidare.

Inkassokrav och betalningsföreläggande

Om du har bestridit en felaktig faktura, men ändå får krav från ett inkassobolag eller Kronofogden ska du bestrida även de kraven till inkassobolaget respektive Kronofogden. Bestrider du kraven i alla led finns ingen risk för betalningsanmärkning.

Läs mer om hur du bestrider inkassokrav och betalningsförelägganden