stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Ångerrätt inom EU

Uppdaterad: 2019-07-04

När du handlar i en affär har du ingen rätt att ångra köpet. Det har du däremot om du köper något på nätet, av en telefonförsäljare eller om du ingår ett avtal med en säljare utanför säljarens affärslokaler.

Tänk på det här

 • Du har 14 dagars ångerrätt när du handlar på distans eller utanför företagets affärslokal.
 • Säljaren ska ge dig tydlig information om hur du kan ångra ditt köp innan du köper en vara eller tjänst.
 • Ångerfristen börjar löpa dagen efter du tar emot varan. Om du köper en tjänst räknas ångerfristen från dagen efter du ingick avtalet.
 • Ångerrätten gäller inte för alla sorters köp. Den gäller exempelvis inte när du köper en resa eller en specialtillverkad produkt.

Vad är ett distansavtal?

Ett distansavtal är ett avtal du ingår utan att träffa säljaren, exempelvis när du handlar på nätet eller vid telefonförsäljning.

Vad är köp utanför säljarens affärslokaler?

Det kan exempelvis vara när en dammsugarförsäljare knackar på hemma hos dig eller om det står ett företag och säljer mobiltelefoner vid din mataffär. Om du gjort ett köp utanför säljarens affärslokaler, och om köpets sammanlagda värde är mindre än 50 euro, är det inte säkert att ångerrätten gäller. Värdet regleras specifikt i de olika EU-länderna. I Sverige gäller exempelvis inte ångerrätten om det du köper kostar mindre än 400 kronor.

Säljaren ska informera dig om ångerrätten

Säljaren ska informera dig om ångerrätten innan du köper en vara eller tjänst. Informationen ska vara tydlig och innehålla det du behöver veta för att kunna använda din ångerrätt. Vid distansavtal kan säljaren ge dig informationen muntligt eller på en webbplats. Om du handlar av en säljare utanför företagets affärslokaler måste du få informationen skriftligt, eller om du går med på det, i annan läsbar och varaktig form.

Både vid distansavtal och avtal tecknade utanför företagets affärslokaler ska du få en bekräftelse på ditt köp i skriftlig form eller annan läsbar och varaktig form. Bekräftelsen ska bland annat innehålla information om ångerrätt.

Ångerrätt vid avtal om tjänster

Vid avtal om tjänster kan du samtycka till att tjänsten börjar utföras under ångerfristen och att du inte har någon ångerrätt när tjänsten är fullgjord. Detta innebär att ångerfristen blir kortare om tjänsten fullgörs inom 14 dagar.

Under följande förutsättningar kan näringsidkaren även kräva betalt för en tjänst som utförts till viss del innan du ångrat dig:

 • Du har fått fullständig information om ångerrätten
 • Du har fått information om att du kan få betala en del av tjänsten
 • Du har begärt att tjänsten börjar utföras.

När börjar ångerfristen?

Tiden som du har på dig att ångra köpet kallas ångerfrist. Den börjar löpa dagen efter du tar emot varan, förutsatt att du fått information om ångerrätten. Om du köper en tjänst räknas ångerfristen från dagen efter du ingick avtalet, förutsatt att du fått information om ångerrätten.

Om näringsidkaren inte informerat dig om ångerrätten förlängs ångerfristen med upp till 12 månader efter slutet av den ursprungliga ångerfristen. Om näringsidkaren informerar dig under den tiden går dock ångerfristen ut 14 dagar efter att du fått informationen.

Du har rätt att undersöka varan

För att veta om du vill ha en vara måste du kunna undersöka den. Men tänk på att inte hantera varan mer än nödvändigt. Gör du det riskerar du att få ersätta säljaren varans värdeminskning. För att säljaren ska ha rätt till ett värdeminskningsavdrag måste du ha fått information om detta i samband med att du ingick avtalet.

Meddela att du ångrar köpet

Om du ångrar ditt köp måste du meddela säljaren att du ångrar dig och lämna tillbaka det du har köpt. Säljaren behöver inte bekräfta att du har ångrat köpet för att ångerrätten ska gälla. Säljaren behöver inte heller ha fått tillbaka varan inom de 14 dagarna.

Brevmall för att ångra ett köp

Skicka tillbaka varan inom 14 dagar

När du ångrar ett köp ska du skicka tillbaka varan till säljaren inom 14 dagar. Du får oftast betala returfrakten, men säljaren måste ha informerat om detta innan. Du bestämmer själv hur du skickar tillbaka varan. Men tänk på att du ansvarar för varan ända tills den är tillbaka hos säljaren. Be om kvitto på posten att du skickat brevet och spara en kopia av ditt brev som bevis. Du kan även skicka en rekommenderad försändelse för att ha möjlighet att spåra den. 

När ångerrätten inte gäller

Det finns undantag då ångerrätten inte gäller. Säljaren ska informera dig om ångerrätten inte gäller ditt köp.

Exempel på varor och tjänster där ångerrätten inte gäller

 • En förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram och förseglingen har brutits av konsumenten.
 • Kulturevenemang, idrottsevenemang eller liknande.
 • Resor och boenden, till exempel flygbiljetter och hotellnätter.
 • En tjänst som har fullgjorts och konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.
 • Varor som snabbt kan försämras, exempelvis livsmedel.
 • Lösnummer av en tidning eller tidskrift.
 • Varor som är specialtillverkade efter konsumentens önskemål eller som har en tydlig personlig prägel.
 • Varor som på grund av hälso- eller hygienskäl har förseglats och förseglingen har brutits av konsumenten.

Det finns ett särskilt undantag för digitalt innehåll om konsumenten har gått med på att det levereras utan ångerrätt. Undantaget gäller om det digitala innehållet levereras på ett annat sätt än på ett fysiskt medium. Om du köper en dvd-film kan du alltså ångra köpet, om du inte har brutit förseglingen. Det kan du däremot inte om du istället streamar samma film.