stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Trygghetsmärkning

Uppdaterad: 2019-07-04

Vissa e-handlare är anslutna till ett märkningssystem (trust mark, tillitsmärkning) där handlaren förbinder sig att följa vissa regler. Detta syns oftast genom att det finns ett märke eller symbol på handlarens webbplats.

Kontrollera med trustmark-organisationen att återförsäljaren verkligen är ansluten. Observera att det finns flera olika märkningssystem och att dessa erbjuder kraftigt varierande konsumentskyddsnivå. Kontrollera vad det aktuella märkningssystemet står för. Detta ska företaget lämna tydlig information om.

I Sverige finns till exempel symbolerna Nordisk E-handelscertifiering och Trygg E-handel