Reglerna kring piratkopiering varierar inom EU

Uppdaterad: 2017-06-09

Regler och lagar gällande piratkopiering kan variera i olika EU-länder. I Sverige får man exempelvis inte böter om man enbart innehar en piratkopierad produkt. Men i vissa länder kan det bli dyrt.

Närbild på några av EU-ländernas flaggor.

Här nedan följer en sammanställning av reglerna i de olika EU-länderna.

Sverige

I Sverige ingriper inte Tullverket om du som resande har enstaka förfalskningar i ditt personliga bagage under förutsättningen att varorna inte är av kommersiell natur. Du får ha med dig varor tull- och skattefritt för beloppen som du hittar på Tullverkets webbplats, se länk intill den här sidan.

Österrike

I Österrike drabbas man inte av böter om man är konsument och köper sakerna för eget bruk. Om man däremot handlar sakerna för att sälja dem vidare så kan man få böter.

Nederländerna

I Nederländerna får en konsument endast införa tre stycken piratkopierade artiklar/varor för eget bruk efter en utlandsvistelse. Det finns en speciell lista hos tullmyndigheten. Om konsumenten har fler produkter så beslagtar tullen dessa och även böter kan dömas ut.

Frankrike

I Frankrike kan konsumenter som innehar piratkopior få böter upp till ett visst belopp (300 000 euro) och man kan även dömas till fängelse, (3 år). Sedan 1994 är import, export och innehav av piratkopior strängt förbjudet inom Frankrike, men hittills har ingen konsument blivit åtalad för endast innehav av piratkopior.

Italien

Som skydd för designprodukter och främst ”Made in Italy”, har den italienska staten utfärdat en så kallad ”Decreto sulla competività (dekret om konkurrensförordning). Det är ett straffsystem som har utvecklats för att skydda den italienska marknaden från invasionen av förfalskade produkter genom att bötfälla köpare, importörer eller distributörer av dessa varor.

Straffas ska den som köper eller tar emot varor vars kvalitet, försäljningsmetod eller pris väcker misstankar om att reglerna om ursprung, härkomst och immateriella rättigheter har ignorerats. I framtiden kommer det att vara lämpligt att få lite information om produktens ursprung före köpet.

Oförsiktiga konsumenter riskerar böter upp till 10 000 euro om de ertappas med att köpa eller importera förfalskade varor och varorna beslagtas.

Man kan få riktigt höga böter om man köper ”varor av misstänkt ursprung”, (acquisto d cose di sospetta provenienza). I detta fall antas det att formgivaren, till exempel Gucci, Prada, Armani med flera, är kända för konsumenten och att varans billiga pris därför bör vara en signal för den potentiella köparen och hindra henne/honom att köpa den.

Varje köp på gatan medför inte automatiskt böter, utan endast köp av förfalskade produkter. De som bötfälls har rätt att överklaga böterna till en statlig nämnd i Italien.

Tullmyndigheter kan agera på olika sätt

Tänk på att tullmyndigheterna i de övriga EU-länderna kan agera olika. Vissa länder ingriper även om de förfalskade varorna är för personligt bruk oavsett om värdet understiger det tull- och skattefria beloppet. Kontakta respektive lands ambassad för att få mer information.

Varumärkesintrång och piratkopiering har ökat lavinartat de senaste åren och kan medföra allvarliga risker för liv, hälsa och miljö. Piratkopior av läkemedel eller barnleksaker som inte är kontrollerade kan medföra risk för skador.

Upp till två års fängelse i Sverige

Sanktionssystemet inom EU håller på att ses över så att straffskalorna harmoniseras och blir mer avskräckande. I Sverige är två års fängelse det högsta straffet för piratkopiering och varumärkesförfalskning. Förslaget är att det ska bli fyra års fängelse i straffskalan.

Den EG-rättsliga lagstiftningen på området är främst utformad till att rikta sig mot försäljning, import och export av större mängder piratkopierade varor.