Nationellt samarbete mot piratkopiering

Uppdaterad: 2016-02-03

Konsument Europa ingår i nätverket mot piratkopiering, tillsammans med sex andra statliga myndigheter. Myndigheterna har gemensamt enats om att arbeta för att lyfta frågorna om piratkopiering.

Piratkopiering är ett problem som vuxit i takt med att handel med varor och tjänster internationaliserats. Handel över internet har bidragit men piratkopior förekommer även i den mer traditionella handeln.

För att samla resurser i kampen mot piratkopiering finns det ett nationellt nätverk, där Konsument Europa ingår tillsammans med Patent- och registreringsverket, Bolagsverket, Läkemedelsverket, Polisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Frågan om piratkopior kan delas in i två huvudsakliga grupper av argument;

  • dels frågor om produktsäkerhet,
  • dels frågor om skyddet av rättigheter för den som utvecklat och/eller producerar varan eller tjänsten.

De deltagande myndigheterna har olika uppdrag och därmed olika utgångspunkter kring frågan, vilket är en viktig förutsättning för arbetet. Varje myndighet svarar därför enbart för sitt eget uppdrag. Nätverket har ett kompetenshöjande syfte för de delaktiga myndigheterna.

Kontaktperson på Konsument Europa är enhetschef Jolanda Girzl.