Har du köpt en piratkopierad vara?

Uppdaterad: 2017-06-09

Om du har beställt och betalt för en originalvara – till exempel ett datorprogram– men fått en otillåten kopia är det fråga om ett fel enligt konsumentköplagen. 

Närbild på piratkopierade Mikael Kors-väskor på en marknad.

Du har då rätt att kräva att få den äkta varan, eller om det inte är möjligt, häva köpet och få dina pengar tillbaka.

Är det ett svenskt företag och säljaren vägrar detta så kan tvisten överlämnas till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för prövning.

Har du köpt varan av en privatperson som vägrar skicka rätt vara eller återbetala pengarna måste tvisten prövas i domstol. Då går det inte att skicka ärendet för prövning i ARN.

Landets lag kan gälla

Finns säljaren utomlands så kan det landets lag gälla. Det är dock vanligt att det inte ens står i vilket land företaget finns. Företagen byter ofta namn eller läggs ner och då kan det bli svårt för dig att få dina pengar tillbaka.

I Sverige är det inte brottsligt att som konsument köpa ett piratkopierat exemplar av en vara om man är i god tro vid köpet.

När det gäller rapportering av varumärkesintrång så är det viktigt att informera den som äger originalvaran, det vill säga tillverkaren eller generalagenten. Det är då upp till dem att vidta de åtgärder de anser nödvändiga, till exempel att stämma säljaren för varumärkesintrång eller kräva köparen (som tänkt distribuera varorna vidare) på pengar på grund av intrånget.

Kontakta din bank om du betalat med kreditkort

Om du har betalat med kreditkort bör du kontakta din bank och göra en reklamation hos dem. Enligt den svenska konsumentkreditlagen kan man ställa samma krav gentemot den som har gett en kredit, som till den man har köpt varan av.

Gör en polisanmälan

Gör en polisanmälan om du har blivit lurad av en säljare. Det kan också vara en god idé att tipsa Tullverket, för då får den som äger originalvaran vetskap om piratkopiorna.

Samtidigt kan detta leda till att ägaren av originalvaran (varumärkesinnehavaren) kräver dig på stora summor pengar ifall det är du som försöker ta in piratkopierade varor i Sverige i syfte att distribuera dem vidare.