Har din vara blivit stoppad i tullen?

Uppdaterad: 2017-06-09

När Tullverket har stoppat varorna i tullen så kontaktas rättighetsinnehavaren som får avgöra om det rör sig om en förfalskning eller inte. 

Bild på grind på flygplats.

Visar det sig att det är en förfalskad vara bekräftar rättighetshavaren skriftligen att det är en förfalskning.

Detta kan leda till en civilprocess mellan dig och rättighetsinnehavaren. Det vanligaste är att du som köpare och rättighetshavaren gör upp i godo genom förlikning och att varorna förstörs. I enstaka fall lämnar rättighetshavaren in en stämningsansökan till domstolen.

Läs mer om piratkopior på Tullverkets webbplats.