Köpa husbil och husvagn

Uppdaterad: 2016-02-04

När du importerar en husbil gäller samma importregler som när du importerar en vanlig bil. Se artikeln ”Bilimport” intill den här sidan. 

Bild på husbil

Vad gäller husvagn gäller samma regler som när du köper en vara från ett annat EU-land. Se artikeln ”Tull och moms” intill den här sidan.

Lättare att importera husbilar och husvagnar från EU-länder

På grund av ändrade regler har det blivit lättare och billigare för privatpersoner att importera husbilar och husvagnar från övriga EU-länder. Däremot måste fordonsägare själva ta större ansvar för att kontrollera till exempel gasoldrivna kylskåp, spisar och viss ventilation eftersom det inte regleras av Transportstyrelsen.

För att minimera riskerna för kolmonoxidförgiftning är det viktigt att försäkra sig om att fordonen har tillräcklig ventilation och att t ex kylskåp och värmare är rätt installerade och i gott skick. Är man osäker på om installationen av t ex kylskåp är riktig bör man ta kontakt med en fackman. Det rekommenderas särskilt för den som har äldre fordon eller för den som köper begagnat. Läs mer om detta på Transportstyrelsens webbplats, länk hittar du intill den här artikeln.

Kontrollbesiktning

Husbilen eller husvagnen måste besiktigas som en vanlig bil. Att genomföra en gasolkontroll i samband med registreringsbesiktningen är däremot inte längre ett krav.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar att gasolanläggningar täthetsprovas minst en gång om året. Bilprovningen kommer därför att fortsätta erbjuda gasolkontrollen, som du antingen kan boka i samband med en besiktning eller separat.

Kontroll av gasolanläggning i husbil eller husvagn kostar 150 kr och omfattar kontroller av slangar, rörledningar och övriga komponenter samt en täthetskontroll. Du får ett märke för genomförd gasolkontroll om det inte upptäcks några brister i anläggningen.

Beskattning av dieseldrivna husbilar

Husbilar klassas numera som Personbilar klass II. Dessa beskattas som lätta lastbilar. Storlek på skatten beror på fordonsslag, drivmedel och koldioxidutsläpp respektive skattevikt om koldioxidutsläppet inte är angivet i registreringsbeviset. Alla andra personbilar klassas som Personbilar klass I.

Det är numera enklare för konsumenter som vill privatimportera husbilar från ett annat EU-land eftersom registreringen i ursprungslandet numera inte påverkar den svenska fordonsskatten.