Köpa båt och skoter

Uppdaterad: 2017-01-23

Nya och importerade fritidsbåtar, vattenskotrar och viss utrustning måste enligt fritidsbåtsdirektivet 94/25/EG, ändrad av direktivet 2003/44/EG uppfylla ett antal miljö- och säkerhetskrav. De måste vara CE-märkta.

Tips innan du köper båt i Europa

 • Ta reda på så mycket som möjligt om båten. 
 • Se till att du har ett riktigt och godkänt köpekontrakt som reglerar din handpenning på rätt sätt. 
 • Eventuella garantier på båten regleras vanligtvis i ditt kontrakt. 
 • Betala inte till okända mäklare, okända konton eller till privatpersoner. 
 • Besiktiga båten så att du vet vad du köper. 
 • Se till att alla papper på att säljaren äger båten är i sin ordning. 

Vad omfattas av kravet på CE-märkning?

 • Begagnade importbåtar ska uppfylla samma krav som nybyggda CE-märkta båtar.
 • Varje importerad båt ska provas och dokumenteras enligt fritidsbåtsdirektivet.
 • Krav om CE-märkning gäller alla fritidsbåtar och vattenskotrar med en längd från 2,5 till 24 meter som är tillverkade inom EU eller importerade till EU. Även viss utrustning på båten ska vara CE-märkt.
 • Regler för motorer när det gäller avgaser och buller styrs av fritidsbåtsdirektivet och regleras av Sjöfartsverkets föreskrifter.
 • Motorer omfattas även av andra regler bland annat maskindirektivet som övervakas av Arbetsmiljöverket.
 • Varje båt som inte tidigare CE-märkts måste genomgå en efterkontroll. En sådan kontroll kan endast utföras av ett så kallat anmält organ som vid kontrollen bedömer om båten uppfyller kraven för CE-märkning. När det anmälda organet undersökt båten och gjort sin bedömning, samt eventuella fel och brister blivit åtgärdade, utfärdar de ett certifikat för båten samt ett Craft Identification Number (CIN-kod).

Vem är ansvarig för att båten blir provad och CE-märkt?

Ansvaret för att båten blir provad och CE-märkt vilar på den som förtullar båten när den tas in på EU:s marknad. Importören har samma skyldigheter som om han hade tillverkat båten. Som importör betraktas den person som står nämnd på importhandlingarna.

Även om en båt redan är CE-märkt av en tillverkare utanför EU så är det du som importör som är ansvarig för att båten är korrekt CE-märkt, och du ska också, om Transportstyrelsen begär det, kunna uppvisa hela den tekniska dokumentationen som visar att båten uppfyller kraven för CE-märkning. Detta betyder i praktiken att det inte som privatperson är möjligt att importera en av tillverkaren CE-märkt båt utan att båten genomgår en så kallad efterkontroll. Vid efterkontrollen upprättar det anmälda organet tillsammans med importören den tekniska dokumentationen för båten. Därefter finns det underlag som krävs för att CE-märka båten samt märka den med CIN-koden.

Se upp för förfalskade dokument

Sjöfartsverket meddelar att det finns förfalskade dokument i omlopp bland vissa båthandlare. Dokumentet lämnas som bevis för att båten uppfyller kraven om CE-märkning.

Momsregler för köp av nya båtar

Köper du en begagnad båt i något annat EU-land och privatimporterar den till Sverige ska du betala moms i det land där du köper båten.

En båt som har en längd över 7,5 meter räknas fortfarande som ny om den köps inom tre månader efter det att den första gången tagits i bruk eller den har färdats högst 100 timmar före köpet.

Säljarens ansvar för fel i varan

Köper du en båt från en handlare ansvarar denne för fel i varan som fanns vid leveransen. Inom EU och EES är lagstiftningen som rör säljarens ansvar för fel i varan harmoniserad. 

Köper du däremot från en privatperson gäller inte konsumentlagstiftningen. Säljare och köpare kan avtala att båten säljs i befintligt skick.