Pris och moms vid bilimport

Uppdaterad: 2016-04-29

Priset på bilar är ibland lägre i andra EU-länder. Vad gäller begagnade bilar finns det ett större utbud och dessutom är momsen lägre än i Sverige. 

Bild på penna och kalkylator

När det gäller nya bilar kan svenskar tjäna på att vissa skatter är högre i andra länder. Som exempel har Danmark ovanligt höga skatter på nya bilar. Det gör att danska bilfirmor pressar priset före skatt för att få rimliga försäljningspriser. Om du köper en ny bil i ett annat EU-land betalar du skatt i Sverige, och därför går det att spara en slant på att privatimportera från till exempel Danmark. Självklart påverkar också valutakursen priserna på privatimporterade bilar.

Tänk dock på att en bilhandlare kan komma att erbjuda ett lägre inbytespris när du själv ska sälja en privatimporterad bil här i Sverige.

EU-kommissionen gör undersökningar av priserna på nya bilar i EU-länderna med jämna mellanrum. Länk till undersökningarna finns i rutan intill den här sidan.

Moms vid köp av ny bil och motorcykel

Vid köp av nya fordon såsom bilar och motorcyklar betalar du moms i ditt hemland. Du är skyldig att anmäla köpet till Särskilda skattekontoret i Ludvika. Momsen ska deklareras och betalas senast 35 dagar efter datum för köpet. Momsen är 25 procent av bilens pris enligt faktura.

Fordonet anses som nytt om det vid köpet har körts mindre än 600 mil eller har varit i trafik mindre än sex månader .

Om du har importerat en ny bil ska du göra en anmälan till Skatteverket i Ludvika. Du måste deklarera och betala momsen senast 35 dagar efter köpet. Skatteverket skickar ut deklarationsblankett och inbetalningskort så snart anmälan om köpet kommit in. Läs mer på Skatteverkets webbplats via länken intill den här sidan.

Moms vid köp av begagnad bil

Köper du en begagnad bil i något annat EU-land och privatimporterar den till Sverige ska du betala moms i det land där du köper bilen.

I Sverige är momsen på begagnade bilar 25 procent av inköpspriset inklusive tillbehör och extra utrustning. I de flesta andra länder är den lägre, vilket bidrar till att priserna på begagnade bilar kan vara lägre utomlands.