Frågor kring coronaviruset (Visa meddelande)

Checklista – köpa bil i ett annat land

Uppdaterad: 2019-08-27

 • Kontrollera vem du köper av. Det förekommer oseriösa säljare och importörer som försöker sälja bilar som är stulna, krockade eller har tillbakaskruvade mätare. Om du köper bil av en privatperson gäller ingen konsumentskyddslagstiftning. Vänder du dig till en auktoriserad återförsäljare har du en större trygghet.
 • Ta kontakt med ett antal handlare innan du åker. Handlaren kan till exempel skicka bilder, kopia av servicebok, registreringsbevis och annan information via e-post eller fax. Förutom välbehövlig förhandsinformation får du också tillfälle att bilda dig en uppfattning om säljaren och dennes vilja att hjälpa till. Möjlighet finns också att i detta skede förhandla om priset. Att påbörja en förhandling på plats lär bli svårt eftersom handlaren är väl medveten om att du befinner dig långt hemifrån.
 • Kontrollera att bilen kan registreras i Sverige. Köp aldrig en begagnad bil utan ett registreringsbevis i original. Om du köper en bil i till exempel Tyskland utan att få med registreringsbeviset (Fahrzeugbrief/Zulassungsbescheinigung Teil II) kan du dessutom bli av med bilen om det senare visar sig att någon annan person har bättre rätt till den. I Tyskland är det den som har registreringsbeviset som räknas som ägare. Kontrollera därför att säljare och ägare enligt registreringsbeviset är samma person.
 • Om bilen är Europatypgodkänd – kräv intyg. Typgodkännandenumret som börjar på ett "e" ska finnas både i intyget och på en tillverkarskylt som normalt finns i bilens motorrum. Har bilen varit registrerad, (inte bara tillfälligt registrerad), ska numret även finnas noterat i registreringsbeviset.
 • Kontrollera vilka villkor svenska försäkringsbolag ställer för att försäkra bilen? Skiljer sig innehållet i försäkringen jämfört med om bilen varit svensksåld – ingår till exempel maskinskador? Är premierna dyrare jämfört med motsvarande svensksåld bil? Ställer försäkringsbolaget särskilda krav på privatimporterade bilar, som till exempel att du måste installera en så kallad startspärr (immobilizer)? Kontakta olika försäkringsbolag.
 • Teckna helförsäkring då vagnskadegaranti inte ingår vid import. När du köper en nyare bil i Sverige kan vagnskadegaranti ingå. Detta gäller inte importbilar. För att erhålla samma försäkringsskydd för motsvarande importbil måste alltså helförsäkring tecknas.
 • Kontrollera garantierna. Nybilsgarantin, även kallad fabriksgarantin, som köparen kan få i inköpslandet brukar gälla i Sverige. Längden på denna garanti skiljer sig från märke till märke. Vanligtvis är den ett till tre år. Vagnskadegaranti förekommer bara i Sverige. En garanti utfärdad av säljaren själv kan bara åberopas mot denne.
 • Kontrollera mätarställningen. Ett omtalat problem med importerade begagnade bilar är att mätarställningen ändrats så att det ser ut som om bilen gått kortare sträcka än vad den i själva verket gjort. Köper du av en auktoriserad återförsäljare är den risken inte större än om du köper motsvarande bil hos en auktoriserad återförsäljare i Sverige. I flera moderna bilar registreras körsträckan också i bilens dator. Det innebär att det går att kontrollera mätarställningen. Den som har avancerade kunskaper kan dock även gå in i datorn och ändra utan att det syns.
 • Se till att det följer med en väldokumenterad servicebok. Kontrollera också tryckdatumet. Om serviceboken är nyare än bilen är något fel. Du kan också kontakta någon av de verkstäder som stämplat i serviceboken för att kontrollera att angiven service verkligen är utförd och att deras uppgifter om mätarställning överensstämmer med uppgifterna i boken.
 • Räkna med att det kan behövas en kompletterande rostskyddsbehandling. Rostskyddet kan variera beroende på vilken marknad bilen varit avsedd för.
 • Var medveten om att tillverkarna inte har ansvar för att avgasreningen fungerar när du importerar en bil. När det gäller svensksålda bilar har tillverkarna/generalagenterna ett ansvar för att avgasreningen fungerar under 5 år eller 8 000/10 000 mil, men detta gäller inte importbilar. Underkänns bilens avgasrening vid den årliga besiktningen kan du därför komma att få betala kostnaden för reparationen.
 • Låt en oberoende motororganisation testa bilen före köpet. Om du hamnar i en tvist med säljaren kan det vara svårt att få tvisten prövad. Se därför till att förebygga att problem uppstår genom att begära att bilen testas innan du bestämmer dig för att köpa den.
 • Kontrollera bilens rostskydd. Bilar som säljs i andra länder har inte alltid lika gott rostskydd som bilar anpassade för nordiska vinterförhållanden. Värmesystemet kan också vara klenare och det kan saknas stolsvärme.
 • Kontakta din bank i förväg och ordna så att du kan göra en överföring från ditt konto när du vill genomföra bilköpet utomlands. Att ha med sig kontanter är inte lämpligt. Om möjligt, betala med kreditkort, för då får du ett extra skydd genom konsumentkreditlagen, det vill säga du kan ställa samma krav mot kreditkortsutfärdaren som till säljaren om någonting skulle gå snett.
 • Tänk på att en importerad bil kan ge ett sämre andrahandsvärde/inbytespris. Värdet påverkas givetvis av bilens historik och dokumentation
 • Du har rätt att reklamera upp till två år efter köpet. Vid köp av ny bil har du rätt att reklamera upp till två år efter köpet. Köper du en begagnad bil kan säljaren, i vissa länder, begränsa reklamationsrätten till ett år. Säljaren ska ansvara för fel som uppstår inom sex månader från leveransen om säljaren inte kan visa att bilen var felfri vid leveransen. Även därefter ansvarar säljaren för fel men då måste köparen bevisa att felet har funnits redan vid leveransen. 
 • Kontrollera i vilket land du ska betala moms. Om du köper en begagnad bil, (som rullat mer än 600 mil och varit i bruk längre än 6 månader), ska moms betalas i inköpslandet och om du köper en ny bil ska moms betalas i Sverige. Då ska du anmäla köpet till Skatteverket: Anmälan om förvärv av nytt transportmedel i annat EU-land