stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Bilimportregler

Uppdaterad: 2019-07-04

Det är enklast att importera en bil som är Europatypgodkänd. Det innebär att bilen uppfyller samtliga tekniska och miljömässiga krav enligt gällande EG-direktiv. Alla nya personbilar ska vara Europatypgodkända. 

För dessa bilar ska det finnas ett intyg, kallat Certificate of Conformity (CoC). Intyget har ett typgodkännandenummer, som också ska finnas på tillverkarskylten som normalt sitter i bilens motorrum. Om bilen har varit registrerad, (inte bara tillfälligt) tidigare ska ett registreringsbevis finnas. Typgodkännandenumret ska då också finnas med i detta dokument.

Om bilen är helt ny, inte registrerad i ursprungslandet och tillverkad utanför EU måste du skaffa ett bevis på att bilen är införtullad i EU.

Import av icke Europatypgodkänd bil

Det går också att importera bilar som inte har Europatypgodkännande. Detta kan förekomma för fabriksnya bilar som har producerats i en så pass låg serie att det inte har utfärdats ett CoC-intyg. Dessa fordon måste omfattas av ett enskilt godkännande. Om ett intyg har utfärdats i ett annat EU eller EES-land måst intyget godkännas särskilt av Transportstyrelsen och det ingår inte i ursprungskontrollen.

Om det finns registreringsbevis i original från något EES-land är bilen godkänd för hela EU och kan registreras i Sverige. En förutsättning är att bilen inte är ombyggd eller trimmad. För vissa äldre årsmodeller och dieseldrivna bilar kan det behövas avgasintyg.

Om du flyttar till Sverige, fått ärva en bil utomlands eller kan ta in en bil som "bil för eget bruk" gäller andra regler. Kontakta Transportstyrelsen för mer information, se länkar intill den här sidan.

Exportregistrering och exportförsäkring

Om du vill köra hem bilen behöver den exportregistreras och trafikförsäkras. Ofta kan större bilhandlare i inköpslandet hjälpa till med detta. Kontrollera försäkringens giltighetstid om du köper en exportförsäkring. Kontrollera också om försäkringen gäller i Sverige.

Som följd av genomförandet av Europaparlamentets femte motorförsäkringsdirektiv kan ett försäkringsbolag i Sverige från och med 1 juli 2007 ge försäkring för fordonet redan innan det förts in och registrerats i Sverige.

Observera att trafikförsäkring bara täcker skador som du kan vålla med bilen. Den täcker inte stöld eller skador på bilen på grund av skadegörelse eller olycka. Om du bestämmer dig för att teckna en svensk försäkring för bilimport är det numera möjligt att teckna bilförsäkring utöver den obligatoriska trafikförsäkringen.

Ansök om en ursprungskontroll hos Transportstyrelsen

När du har importerat en bil måste du först ansöka om en ursprungskontroll hos Transportstyrelsen. Ursprungskontrollen ska säkerställa att fordonet som ska registreras i Sverige inte är stulet eller efterlyst och att alla dokument är i ordning.

Ansökan om ursprungskontroll kan du ladda ner på Transportstyrelsens webbsida, se länk intill den här sidan. Till ansökan måste du bifoga fordonets registreringsbevis i original samt köpekontraktet och kvitto eller motsvarande i original eller styrkt kopia. Köpehandlingen måste vara undertecknad av både köpare och säljare och innehålla fordonets chassinummer. I vissa fall behövs ytterligare handlingar.

Registreringsbesiktning

Med en giltig utländsk registrering får du köra i högst en vecka i Sverige under förutsättning att du har en giltig trafikförsäkring. Vill du kunna använda bilen längre tid utan registreringsbesiktning måste du ansöka om tillfällig registrering och ordna en särskild trafikförsäkring. Den tillfälliga registreringen gäller i tre månader och kan ansökas om i samband med ursprungskontrollen.

Om giltighetstiden för den utländska registreringen eller den tillfälliga registreringen gått ut måste du skaffa ett "bevis om avtalad tid" för att få köra bilen till besiktningen. Det ordnar du när du beställer tid hos Bilprovningen.

När bilen har godkänts vid ursprungskontrollen kan du beställa tid för registreringsbesiktningen hos Bilprovningen. Därefter får du skriva under en ansökan om registrering som skickas till bilregistret. Bilregistret registrerar då bilen som avställd och skickar registreringsbevis samt skyltar.

Du kontaktar därefter bilregistret som ställer på bilen och skickar dig räkningar på fordonsskatt och skrotningsavgift. Kontrollmärket som har varit ett tecken på att du har en giltig trafikförsäkring, betalat fordonsskatt samt har en godkänd fordonsbesiktning har tagits bort från och med årsskiftet 2010.

Nu när bilen inte har kontrollmärket måste du själv hålla reda på alla dessa uppgifter. Observera att det inte är tillåtet att klistra på något annat på den tomma yta på registreringsskylten där kontrollmärket tidigare har suttit.