Överföringar

Uppdaterad: 2016-02-03

Överföringar som sker i euro (upp till 50 000 euro) ska behandlas på samma sätt när det gäller avgifter, oavsett om överföringen är nationell eller om den sker till ett annat EU-land, Norge eller Island.

Närbild på datorskärm med siffror.

Detta regleras av förordningen om gränsöverskridande betalningar inom gemenskapen (924/2009).

Någon diskriminering mellan nationella betalningar och betalningar i euro inom EU får inte ske. Avgiften ska vara lika, oavsett om den sker nationellt eller till en annan medlemsstat i EU, Norge eller Island. Däremot är det tillåtet för bankerna att ta ut en växlingsavgift.

Sverige har som enda icke-euroland valt att ansluta sin valuta, vilket innebär att reglerna också tillämpas på svenska kronor.