stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Insättningsgaranti

Uppdaterad: 2019-10-30

Om en bank, ett kreditmarknadsföretag eller liknande institut går i konkurs och du har pengar på ett konto där, ersätter staten dig genom insättningsgarantin, med upp till 100 000 euro.

Garantin gäller för alla typer av insättningar och konton i de olika typer av institut som nämns ovan, förutom det individuella pensionssparandet. Syftet är att det finansiella systemet ska vara stabilt och att allmänhetens insättningar skyddas.

Insättningsgarantin är baserad på ett EU-direktiv (94/19/EG) och finns därför också i alla EU-länder. I Sverige administreras garantin av Riksgälden. Om du har pengar på ett konto i en bank i ett annat EU-land måste du kontakta den myndighet eller den institution som administrerar garantin i det landet.

Information om insättningsgarantin på Riksgäldens webbplats