Kortavgifter inom EU

Uppdaterad: 2016-12-30

När du handlar med ditt kort utomlands får inte betalningsmottagaren eller betaltjänsteleverantören ta ut någon avgift, om samma avgifter inte tas ut vid betalning med ett nationellt kort.

Närbild på en bunt bankkort.

Dessa regler är tvingande enligt en förordning om gränsöverskridande betalningar, se länk intill artikeln. Förordningen förbjuder diskriminering mellan nationella och gränsöverskridande transaktioner och gäller oavsett om medlemsländerna stiftar en särskild lag om reglerna eller inte.

Hur fungerar det i praktiken?

Exempel 1: Ett kort används för uttag av euro eller svenska kronor i en bankomat. Om banken som kortet kommer ifrån inte tar ut en avgift för att ta ut euro eller svenska kronor i en bankomat i Sverige är banken som kortet kommer ifrån förbjuden att ta ut en avgift på uttag av euro eller svenska kronor i en bankomat utomlands. Förutsatt att banken tar ut samma avgift i båda situationerna så diskriminerar inte banken mellan nationella och gränsöverskridande transaktioner och följer därför reglerna i förordningen.

Exempel 2: Ett kort från en svensk bank används i ett annat EU-land där det finns en avgift för att göra uttag i bankomater. Den svenska banken tar inga avgifter alls för kontantuttag och följer därför reglerna i förordningen. Den utländska banken i vars bankomat uttag görs tar ut en avgift för alla uttag och följer därför också reglerna i förordningen. Dessa situationer blir lätt missförstådda då personen som tar ut pengar faktiskt får betala en avgift vid bankomatuttag utomlands medan ingen avgift tas ut vid bankomatuttag i Sverige men eftersom alla bankuttag för alla kort utomlands kostar pengar så blir det ingen diskriminering mellan nationella och gränsöverskridande transaktioner.

Direktiv med tvingande och frivilliga regler

Det finns även ett direktiv, se länk intill den här artikeln, som bestämmer vilka minimumregler medlemsländerna måste införa genom nationell lagstiftning, samt vilka ytterligare regler som medlemsländerna frivilligt får införa genom nationell lagstiftning. Bland annat får medlemsländerna förbjuda betalningsmottagare att ta ut en avgift för kortbetalningen.

Köpa flygresa från ett utländskt bolag

Generellt gäller svensk lag också vid köp på Internet av ett bolag i ett annat land som vänder sig till svenska konsumenter. Det finns särskilda regler som gäller om du köper en resa från ett flygbolags webbplats.

I vissa fall kan det vara tillåtet för ett flygbolag att ta ut en kortavgift om du väljer att betala med kort. Det beror på om bolaget har gjort något lagval i sina transportvillkor. Ett lagval innebär att det är det valda landets lag som gäller, och om det valda landet tillåter avgifter vid kortbetalningar blir det alltså tillåtet för flygbolaget att begära en sådan avgift. Detta undantag gäller för transportavtal även om flygbolaget vänder sig till Sverige med sin marknadsföring, trots att det för andra produkter eller tjänster då skulle vara svensk lag som gäller.

Exempel: Ett irländskt flygbolag tar ut en avgift vid kortbetalning. Flygbolaget har i sina transportvillkor angett att irländsk lag ska tillämpas. Då avgifter för kortbetalningar är tillåtet enligt irländsk lag har flygbolaget rätt att ta ut avgifter om du betalar med kort.

I Sverige är det förbjudet att ta ut kortavgift

Sverige har valt att införa ett förbud för betalningsmottagare att ta ut någon kortavgift av köparen. Men det kan variera i olika EU-länder.

Förbudet mot kortavgifter i Sverige finns i kap. 5 § 1 lagen (2010:751) om betaltjänster. Viktigt att påpeka är att det i Sverige inte finns något förbud mot en generell administrationsavgift eller betalningsavgift så länge samma avgift gäller för alla betalningssätt. Det finns inte heller något förbud för säljare att ha ett minimumbelopp för kortbetalningar.

Exempel: En svensk affär tar ut en administrativ avgift vid alla olika betalningssätt och tar inte emot kortbetalningar på belopp under 50 kronor. Detta är helt godkänt enligt både förordningen lagen som baseras på direktivet då säljaren inte diskriminerar mellan nationella och gränsöverskridande transaktioner, tar ut den administrativa avgiften på alla köp och inte bara vid kortbetalning samt då det i Sverige är tillåtet med minimumbelopp för kortbetalningar.

Länder som tillåter kortavgifter

 • Belgien
 • Danmark (enbart kreditkort)
 • Estland
 • Finland
 • Irland
 • Kroatien
 • Lettland (händer dock sällan)
 • Malta
 • Nederländerna
 • Norge
 • Portugal (tillåtet på bensinstationer)
 • Slovenien
 • Spanien
 • Storbritannien
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Österrike 

Du kan anmäla om säljaren inte följer lagen

Om en svensk säljare begär en otillåten kortavgift kan du anmäla denne till Konsumentverket.