stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Se upp för erbjudande om Iphone för 1 krona

2016-01-12

Konsument Europa vill varna för det danska företaget CleanDevice365. Ett löfte om en Iphone för 1 krona har visat sig vara ett sätt att vilseleda konsumenter in i dyra abonnemang på antivirusskydd.

CleanDevice365, som är registrerat som ett danskt företag, marknadsför sig bland annat på Facebook enligt de ärenden som kommit in till Konsument Europa. Företagets annonser lockar med ett erbjudande om en Iphone 6 för 1 krona, mot att man registrerar sig för ett provmedlemskap på företagets tjänst i 3 dagar. 

Provmedlemskapet är ett abonnemang på en antivirustjänst till dator. I den finstilta texten framgår det att om man inte säger upp medlemskapet inom 3 dagar, fortsätter abonnemanget att löpa med 1 månads uppsägningstid – till en kostnad av 749 kronor var 30:e dag. 

Bild på betalningsknapp

Bilden ovan visar hur det ser ut i CleanDevice365:s annons, där det framgår att man även tackar ja till ett medlemskap som måste sägas upp inom 3 dagar om man vill åt erbjudandet om en gratis Iphone 6.

Många ärenden och anmälningar

På relativt kort tid har CleanDevice365 dragit på sig ett stort antal ärenden och anmälningar hos Konsument Europa och även hos Konsumentverket samt Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument.

  • Konsument Europa: 33 ärenden sedan november 2015, varav 15 hittills i år.
  • Konsumentverket: 69 anmälningar sedan oktober 2015, varav 31 hittills i år.
  • Hallå konsument: 38 ärenden sedan november 2015, varav 14 hittills i år. 

Det framgår inte av de ärenden och anmälningar som inkommit huruvida konsumenterna har mottagit någon iPhone 6 så som CleanDevice365 utlovat. Gemensamt för alla konsumenter är dock att de känner sig vilseledda i förhållande till abonnemanget de ofrivilligt fastnat i och blir fakturerade för. 

Om du ångrar din beställning

Utgångspunkten när en konsument köper varor eller tjänster från ett företag inom EU är att de under 14 dagar, från att de i detta fall beställt tjänsten, kan ångra avtalet utan kostnad.

CleanDevice365 stödjer sin verksamhet på ett undantag från denna huvudregel som säger att ångerrätt inte gäller för ”tjänsteavtal efter det att tjänsten fullständigt utförts, såvida tjänsten har börjat utföras med konsumentens uttryckliga samtycke på förhand och konsumenten medgett att ångerrätten går förlorad efter det att näringsidkaren fullgjort hela avtalet.”

Ångerrätten kan dock inte upphöra innan ångerfristen börjat, och ångerfristen börjar inte förrän företaget gett information om ångerrätten och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten. Därför krävs det att företaget har gett dig korrekt information om villkoren för ångerrätten, vilka tidsfrister som gäller och hur du kan utöva sin ångerrätt. Konsumenten ska kunna ångra avtalet genom att sända ett otvetydigt meddelande till företaget eller genom att använda en standardblankett som företaget måste tillhandahålla konsumenten. 

Om informationen som lämnats är bristfällig, vilket den är enligt vad som uppges den 12 januari 2016, medför det enligt vår bedömning att ångerfristen förlängs till som längst 1 år och 14 dagar från att beställningen gjordes.

Eventuella undantag i lagen

Konsument Europa har fått material som visar att det finns två varianter av vad som erbjuds från CleanDevice365 till konsumenter: 

  1. En antivirustjänst som laddas ner på datorn.
  2. En tjänst som handlar om ”full åtkomst till vår rengöringsportal för PC där du kan städa upp och bibehålla hälsan hos din PC”.

Det lämnas även två olika versioner av information vad gäller retur och ångerrätt. Det finns undantag då ångerrätten inte gäller och säljaren måste då informera dig om att ångerrätten inte gäller för ditt köp. Detta gäller exempelvis köp som ” avser digitalt innehåll som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt medium, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till leverans på detta sätt och gått med på att det inte finns någon ångerrätt,” Samtycket ska vara en aktiv handling från konsumenten och kan inte lämnas genom en förkryssad ruta.

Exempel på digitalt innehåll är programvaror, appar, musik eller film som inte levereras på ett fysiskt medium, där leveransen sker genom nedladdning eller direktuppspelning.

Har du nappat på erbjudandet om en iPhone för 1 krona?

Om du har nappat på erbjudandet om att få en iPhone för 1 krona, som sedan har lett till ett abonnemang, bör du kontakta näringsidkaren skriftligen. Meddela att du inte har beställt ett abonnemang, eller att du ångrar dig, beroende på vad som gäller i din situation. Be näringsidkaren visa vad det är de har dragit pengar för.

Om näringsidkaren redan har dragit pengar från ditt kreditkort, kan du kontakta din kortutgivare och reklamera dragningen. Det är viktigt att du lämnar in ett omfattande underlag till kortutgivaren/banken, till exempel orderbekräftelse och korrespondens med näringsidkaren, så att du kan visa att du har gjort allt du har kunnat för att få dina pengar tillbaka.

Konsument Europa har ännu inte hört talas om att näringsidkaren har skickat ut inkassokrav, i det fall du har spärrat ditt kort för att förhindra ytterligare dragningar.

                                               ---

Är du journalist och har ytterligare frågor? Konsument Europas kontaktuppgifter hittar du på vår pressida.