Varning för Vistacloud

2015-01-16

Konsumentverket varnar för företaget Vistacloud sedan ett 30-tal anmälningar har inkommit till myndigheten på kort tid. Eftersom företaget är baserat i Danmark är det Konsument Europa som kan bistå dig som drabbats.

Vistacloud är ett danskt företag som har erbjudit konsumenter att köpa billiga presentkort via annonser på Facebook, men det har i efterhand visat sig att erbjudandet varit förbundet med ett abonnemangsavtal på en digital lagringstjänst.

Konsument Europa uppmanar dig som har drabbats av ovanstående att kontakta Vistacloud per e-post eller brev så snart som möjlig. Om du inte har tecknat något abonnemangsavtal bör du bestrida abonnemangsavtalet skriftligen till företaget. Det är företaget som ska bevisa att du har ingått detta avtal.

14 dagars ångerrätt gäller

I andra hand kan du åberopa en lagstadgad ångerrätt på 14 dagar vid distansköp inom EU. Om näringsidkaren inte har informerat dig om ångerrätten/lämnar korrekt ångerrättsinformation förlängs ångerfristen med upp till 12 månader efter slutet av den ursprungliga ångerfristen. Du har rätt att ångra beställningen och kräva pengarna tillbaka. Spara en kopia av dina meddelanden. Du har minst 14 dagars ångerfrist från det datum då avtalet ingicks.     

Om Vistacloud vägrar godta din reklamation/ångerrätt kan Konsument Europa bistå med allmän information, rådgivning samt assistans genom medling. Vi kommer i dessa fall att skicka ärendet till vårt systerkontor i Danmark. Konsumenter som söker assistans uppmanas kontakta Konsument Europa och skicka med kopia på orderbekräftelse, reklamationsbrev/ångerrättsmeddelande samt motpartens (i detta fall Vistacloud) svar. En förutsättning för att Konsument Europa ska kunna assistera dig är att du skickar med detta underlag.

Hur utnyttjar jag min ångerrätt?

  • Skicka ett e-postmeddelande till Vistacloud (info@vistacloud.eu) där du refererar till ditt avtal- eller kontraktsnummer samt tydligt skriver att du vill utnyttja din ångerrätt och att Vistacloud inte längre har tillstånd att dra pengar från ditt kort.
  • Spara e-postmeddelandet samt orderbekräftelsen och eventuellt svar från Vistacloud.

Om företaget vägrar att betala tillbaka pengarna efter ditt bestridande/ångerrättsmeddelande, för det fall du har betalat med kreditkort, kan du vända dig till din kreditgivare för att kräva återbetalning. Efter att du har ångrat beställningen får bolaget inte dra pengar från ditt konto. Reklamera till din bank om bolaget ändå drar pengar. Visa då upp ditt ångerbrev som du skickat till bolaget.