stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Stora problem med bilvärderingstjänster

2015-11-19

Är du bland alla dem som fått problem på grund av dolda avtalsvillkor på någon bilvärderingssajt? Här är svaren på de vanligaste frågorna vi får in till Konsument Europa.

UPPDATERING 2017-04-27: Statistik för 2016.

UPPDATERING 2017-03-20: Uppdaterad med brevmallar.

Under 2016 tog Konsument Europa, Konsumentverket, Hallå konsument och de kommunala konsumentvägledarna emot över 1800 ärenden, anmälningar och förfrågningar från konsumenter gällande bilvärderingstjänster.

De konsumenter som kontaktar oss har beställt en bilvärdering på nätet i tron om att tjänsten är gratis, vilket har visat sig vara fel. Det finns många aktörer på marknaden, men de sajter som dominerar statistiken är hurmycket.com, autopriser.net och carprice.se. 

Nedan har vi samlat några av de vanligaste frågorna konsumenterna ställer till Konsument Europa, tillsammans med råd från våra juridiska handläggare:

"Jag beställde en värdering, nu ångrar jag mig"

När du beställer en tjänst från ett företag inom EU har du i regel 14 dagar på dig att ångra köpet från det datum du gjorde beställningen. För att ångra köpet kan du skicka ett meddelande till företaget där du skriver att du ångrar köpet. Ta gärna hjälp av våra brevmallar:

Brevmall: Ångra beställning av bilvärdering - svenska (docx)

Brevmall: Ångra beställning av en bilvärdering - engelska (docx)

Du kan även använda en standardblankett för att ångra köpet. Blanketten måste företaget ge dig i samband med att de informerar dig om ångerrätten.

"Företaget säger att jag inte har rätt att ångra mig"

Bilvärderingsföretagen hävdar ofta att det inte går att ångra köpet av en bilvärderingstjänst. Detta stödjer de på ett undantag i ångerrätten som säger att:

"Ångerrätt gäller inte för avtal som avser en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts." (§11.1 i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler)

Oftast hänvisar företaget till att du avsade dig ångerrätten, till exempel genom att kryssa i en ruta som säger att din ångerrätt upphör när värderingen av bilen är färdig, när du gjorde beställningen.

Företaget måste informera dig om ångerrätten
Men företag är skyldiga att informera om ångerrätten på ett korrekt sätt innan köpet, och för att du ska kunna avsäga dig din ångerrätt måste företaget innan beställningen ge dig följande information:

  • information om att du har en ångerrätt och villkoren för ångerrätten
  • information om den tid du har på dig att ångra köpet
  • information om hur du ångrar köpet
  • en ångerblankett

Har du inte fått den här informationen kan du ha upp till ett år och 14 dagar på dig att ångra köpet.

Kom ihåg att ångerfristen börjar gälla när du får informationen om ångerrätten. Om företaget skickar ut informationen i efterhand har du från tillfället du får informationen om ångerrätten 14 dagar på dig att ångra dig.

 

Bild på kryssruta på bilvärderingssajt

Bilden ovan visar hur det kan se ut på en bilvärderingssajt, när man ombeds kryssa för att man är över 18 år.

"Jag är omyndig, men har beställt en värdering"

Flera av de bilvärderingssajter vi får in ärenden mot riktar sin marknadsföring mot Sverige, vilket innebär att svensk lag är den lag som gäller. Enligt föräldrabalken får inte en person under 18 år ingå bindande avtal. Det finns undantag men inget av dessa verkar vara tillämpliga i bilvärderingsfallen.

Däremot får säljaren begära ersättning för de direkta kostnader som denne har haft till följd av avtalet och köparens vilseledande om sin ålder. Det är alltså möjligt att en omyndig person är skyldig att ersätta företaget för dess kostnader för att ta fram värderingen, men inte till exempel vinsten som företaget tar ut. 

Observera att även en omyndig konsument har samma rättigheter som en vuxen när det gäller att använda sig av ångerrätten.

"Jag har ju inte beställt någon bilvärdering!"

Om du inte har beställt någon bilvärdering så har du inte ingått ett avtal med företaget och är därför inte skyldig att betala något. Det är dock viktigt att du bestrider fakturan med hänvisning till att du inte beställt något. Ta gärna hjälp av våra brevmallar:

Brevmall: Ej beställt bilvärdering - svenska (docx)

Brevmall: Ej beställt bilvärdering - engelska (docx)

Om företaget inte godtar bestridandet är det, om du fortsätter att bestrida kraven de skickar, upp till företaget att driva ärendet i domstol och bevisa att du faktiskt har gjort en beställning. Om ni är fler i hushållet kan det vara bra att gå igenom webbläsarhistoriken för att se om någon annan har varit inne på webbplatsen det gäller tidigare. 

"Jag har fått brev ifrån ett inkassobolag, behöver jag oroa mig?"

Inkassobolaget kan eventuellt sakna tillstånd att driva in skulder i Sverige. Om du tidigare har bestridit fakturan och hör till någon utav de ovanstående kategorierna så är vår rekommendation att du fortsätter att bestrida fakturan till inkassobolaget. Använd samma meddelande som du tidigare har skrivit till bilvärderingsföretaget. 

Angående hur man får en betalningsanmärkning så är rådet att läsa Datainspektionens artikel om betalningsanmärkningar. Ett inkassobolag har inga särskilda befogenheter och kan inte själva ge dig som konsument en betalningsanmärkning.

                                               ---

Är du journalist och har ytterligare frågor? Konsument Europas kontaktuppgifter hittar du på vår pressida.