Se upp för erbjudanden rörande wippy.com

2013-09-23

Konsumentverket och Konsument Europa har börjat få in anmälningar och ärenden rörande auktionssajten Wippy.com. 

På den information vi mottagit har många konsumenter ombetts att, på olika webbplatser, genomföra en undersökning bestående av ett antal frågor. Efter att detta genomförts har man erbjudits en produkt som tack för att man deltagit i undersökningen och i samband med att man tackar ja till erbjudandet och betalar för frakten har man också tecknat sig för ett gratis dygns ”Guld-medlemskap” hos wippy.com. Efter det första dygnet fortsätter medlemskapet som enligt villkoren kostar 34.99 pund/månad.

Konsument Europa ser stora likheter i upplägget vid jämförelse med auktionssajten ziinga.com som både Konsumentverket och Konsument Europa mottagit ett stort antal ärenden mot och tidigare varnat för. Läs mer om detta via länkarna intill den här sidan.

I liknande ärenden hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) rörande bolaget Ziinga har nämnden hänvisat till 36 § första stycket avtalslagen om oskäliga avtalsvillkor, och bedömt att det varit oskäligt att knyta upp konsumenten till ett medlemskap på det här viset samt uttryckt att ”automatisk anslutning till en organisation inte kan anses förenlig med sunda affärsmetoder”. Dessa beslut kan man begära ut genom att kontakta ARN:s registratur (ärendenummer 2012-10618, 2012-09799 och 2012-06628).

Om du anser att du inte accepterat något avtal om medlemskap hos wippy.com bör du bestrida bolagets krav och kräva tillbaka den summa bolaget dragit för medlemskapet. Kommer du inte överens med bolaget kan du anmäla ditt ärende till ARN för prövning.

Du bör också se till att bolaget inte kan dra mer pengar från ditt kort samt kontakta din bank för att undersöka om det finns möjlighet att få pengarna tillbaka med bankens hjälp.

Bolaget bakom wippy.com är registrerat utanför EU och därför har Konsument Europa ingen möjlighet att hjälpa drabbade konsumenter.