Gratis provpaket sällan gratis

2012-10-10

I Danmark klagar många konsumenter på att de fastnat i dyra abonnemang sedan de svarat på ”gratis” prova-på-erbjudanden på Internet.

Produkter som det handlar om är WinnerSmoke, SmileAway, Reducil, Remonyl, WaistWinner och Total Detox. Många av klagomålen rör även företaget Aros Kapital AB som kräver betalning för produkterna.

Det är efter att ha svarat på annonser på Internet om gratis provpaket av bantningsprodukter eller e-cigaretter som konsumenterna får regelbundna försändelser av produkter som de upplever att de inte har beställt. När konsumenterna försöker skicka tillbaka produkterna får de information om att de förbundit sig till ett löpande abonnemang.

Detta framgick inte när man beställde produkten, vittnar många konsumenter om. Den danska konsumentombudsmannen har valt att utreda saken och företaget som marknadsför produkterna liksom Aros Kapital AB.

Den danska konsumentombudsmannen uppmanar konsumenter att vara extra försiktiga i samband med beställningar av provpaket som ger intrycket av att det går att prova en produkt gratis.

Så här kan du göra om du har drabbats

  • Det är säljaren som måste styrka att du har ingått ett avtal om abonnemang eller provpaket. Anser du att du aldrig ingått något avtal om abonnemang är det därför viktigt att du kontaktar säljaren omgående och bestrider att du har ingått ett avtal om abonnemang.
  • Om du har mottagit ett krav från ett inkassoföretag är det viktigt att du även kontaktar inkassoföretaget och gör en invändning mot kravet. Gör du ingenting riskerar du att bli skyldig att betala för produkterna.

Om du har mottagit ett paket som du inte har beställt är du inte skyldig att skicka tillbaka det till avsändaren. Konsument Europa rekommenderar dock att du skriver till företaget och upplyser om att du mottagit ett paket som du inte beställt och att paketet finns att hämta på din adress.