Publikationer

Uppdaterad: 2018-02-05

Följande är några av de mest intressanta ämnena för konsumenter som ECC-nätverket gemensamt undersökt och skrivit rapporter på. Samtliga rapporter är på engelska.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Alla rapporter som har producerats inom ECC-nätverket finns även tillgängliga på ECC-nätverkets officiella webbplats. Både webbplatsen och rapporterna är på engelska.

Broschyrer och foldrar

Du hittar Konsument Europas broschyrer och foldrar samt vissa rapporter i Konsumentverkets publikationsshop.