stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Re-open EU webbplattform lanseras

2020-06-15

I dag lanserar EU-kommissionen "Re-open EU", en webbplattform för att stödja en säker nystart för resor och turism i hela Europa.

Webbplattformen kommer att tillhandahålla information i realtid om gränser och tillgängliga transport- och turisttjänster i medlemsstaterna. Re-open EU kommer också att innehålla praktisk information från medlemsstaterna om reserestriktioner, folkhälso- och säkerhetsåtgärder, till exempel om fysiskt avståndstagande eller användning av ansiktsmasker, samt annan användbar information om EU:s och medlemsstaternas turismerbjudanden.

Detta kommer att göra det möjligt för européerna att fatta ansvarsfulla och välgrundade beslut om hur man ska hantera fortsatta risker i samband med Coronavirus samtidigt som man planerar sin semester samt resor under sommaren och därefter.

– Efter veckor av instängdhet öppnas EU:s inre gränser igen, säger Thierry Breton, kommissionsledamot med ansvar för den inre marknaden. Webbplatsen som vi lanserar idag kommer att ge resenärerna enkel tillgång till information för att hjälpa dem att tryggt göra sina resplaner och vara säkra under sin resa. Det kommer också att hjälpa små restaurang- och hotellägare, liksom städer över hela Europa, att hämta inspiration från innovativa lösningar som utvecklats av andra, avslutar Thierry Breton.

Mariya Gabriel, kommissionsledamot med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdom, och ansvarig för Gemensamma forskningscentret (GFC), sade:  Europas stora och rika kulturarv är en av våra viktigaste tillgångar. Men utan möjlighet att resa och med de flesta platser stängda de senaste månaderna, kultur och turism har drabbats hårt. Den återöppna eu-plattformen ger aktuell och viktig information så att vi kan börja utforska Europa på ett säkert sätt igen.

De nya webbplattformen är en del av kommissionens paket för turism och transport från den 13 maj 2020, som lanserades för att återuppbygga förtroendet bland resenärer i EU och hjälpa den europeiska turismen att återupptas på ett säkert sätt, i linje med de nödvändiga hälsoförsiktighetsåtgärderna. Den nya  plattformen, som också levereras med en mobilvänlig version (en webbaserad app), fungerar som en viktig referenspunkt för alla som reser inom EU eftersom den centraliserar aktuell information från kommissionen och medlemsstaterna på ett ställe. Det kommer att göra det möjligt för människor att bläddra bland landsspecifik information, uppdateringar och råd för varje EU-medlemsstat genom en interaktiv karta. Den kommer att vara lättillgänglig via app eller webbplats och finnas tillgänglig på de 24 officiella EU-språken.

Dessutom innehåller plattformen information om patronage voucher schemes som gör det möjligt för konsumenterna att visa stöd för sina favorithotell eller restauranger genom att köpa kuponger för en framtida vistelse eller måltid när de öppnar igen, för att hjälpa den europeiska besöksnäringen när restriktioner hävs och gränser öppnas igen. Patronage voucher schemes hjälper företag att övervinna trånga sektorer som kassaflöde, med tjänster som tillhandahålls senare. Det belopp som kunden betalar går direkt till tjänsteleverantören. Genom att inrätta webbplattformen har kommissionen för avsikt att bidra till att bättre knyta samman deltagande företag och intresserade kunder, särskilt när de reser utomlands.

Slutligenlanserar Europas digitala kulturplattform Europeana Discovering Europe, en samling konstverk och fotografier av några av Europas mest ikoniska landmärken. Dessutom kommer ett särskilt centrum för turism att inrättas på  Europeana Pro för att hjälpa yrkesverksamma inom kultursektorn att upptäcka initiativ som stöder turismen i hela EU.

Bakgrund

I kommissionens paket om turism och transport 2020 och därefter, som antogs den 13 maj 2020, offentliggjordes en särskild webbplats för att ge resenärer all relevant information att resa säkert i EU. Kommissionen tillkännagav också sin avsikt att bygga vidare på drivkraften i systemen för beskydd och samarbeta med nationella myndigheter, lokala turistorganisationer och företag för att mångfaldiga och skala upp sådana initiativ.

Ministrarna med ansvar för turism diskuterade först lanseringen av en särskild nyöppnad EU-plattform under videokonferensen den 20 maj och välkomnade i initiativet. Re-open EU har utvecklats av kommissionens gemensamma forskningscenter (GFC) och erbjuder information i realtid som omfattar ett 30-tal indikatorer för transport, folkhälsa och turism, som tillhandahålls av medlemsstaterna och kompletteras med uppgifter från Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC).

Den 11 juni 2020 lade kommissionen fram sina rekommendationer  om ett partiellt och gradvis upphävande av reserestriktionerna för EU efter den 30 juni och uppmanade medlemsstaterna att avskaffa restriktionerna för fri rörlighet och häva kontrollerna vid de inre gränserna senast den 15 juni, med beaktande av den förbättrade hälsosituationen i EU och medlemsstaternas genomförande av fysiskt avståndstagande och andra hälsorelaterade åtgärder.

Genom ett Re-open EU tillhandahåller kommissionen också relevant information om turismerbjudanden i olika medlemsstater, inklusive EU-åtgärder såsom europeiska huvudstäder för smart turism, europeiska spetsforskningsdestinationer (EDEN) och de europeiska kulturhuvudstäderna.

För mer information

Re-Open EU website

Europeana

Discovering Europe

Europeana Pro

Tourism and Transport package

Communication on the third assessment of the application of the temporary restriction on non-essential travel to the EU

European Consumer Centres - help and advice for consumers in Europe

European Commission Corona Response website