stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Myndighetsnätverk uppmärksammar piratkopiering

2018-06-13

Inför sommaren när många reser på semester arrangeras en ny utställning, ”En dålig affär” med fokus på piratkopiering och vad det kan innebära att köpa förfalskade varor. Utställningen finns i Terminal 5 på Arlanda och det är Myndighetsnätverket mot piratkopiering som står bakom den.

Kläder. Skor. Leksaker. Reservdelar. Elektronik. Kosmetika. Det finns idag knappast någon varugrupp på marknaden som inte är föremål för piratkopiering. Ett växande fenomen som utgör en fara för hälsa, säkerhet och miljö och samtidigt snedvrider konkurrensen.

Det är mot denna bakgrund som Myndighetsnätverket mot piratkopiering tagit initiativ till den utställning som visas bland butikerna på Arlanda under större delen av sommaren.

– Syftet är att öka allmänhetens medvetenhet om piratkopieringens baksidor och minska efterfrågan på piratkopierade produkter, säger Peter Strömbäck, generaldirektör, Patent- och registreringsverket.

Konfiskerade piratkopior visas upp

"En dålig affär" har formen av en butik bestående av konfiskerade piratkopior, alla försedda med en bakgrundshistoria samt argument till varför det är just en dålig affär att köpa piratkopior.

Som att man till exempel indirekt kan bidra till finansiering av organiserad kriminell verksamhet, att tillverkningen kan ske miljöfarligt, eller att slutprodukten kan vara hälsovådlig, innehålla farliga kemikalier eller helt enkelt inte hålla måttet.

– Målet är att få så många som möjligt att säga nej till piratkopior genom ändrat köpbeteende. Det huvudsakliga budskapet är att man som konsument kan göra skillnad, men för att kunna göra det behöver man kunskap. Som vad man ska titta efter på en webbutik för att avgöra om det man beställer är original eller kopia, säger Cecilia Tisell, generaldirektör, Konsumentverket/Konsumenteuropa.

En bild från utställningen på Arlanda.

Även sådant som vi stoppar i oss piratkopieras. Att köpa och konsumera dessa produkter innebär stora hälsorisker.

– Förfalskade eller piratkopierade läkemedel har blivit en jätteindustri, och det hänger mycket ihop med att det är så enkelt. Som konsument kan du inte se på en tablett vad den egentligen innehåller. Det enda sättet att skydda sig är att alltid handla från godkända apotek, oavsett om du handlar på nätet eller på stan, säger Elin Maria Bergsten, utredare på Läkemedelsverket.

Många sätt att få tag på piratkopior

En stor andel av piratkopieringen sker utanför Europa och kan nå svenska konsumenter genom egna inköp på utlandsresan, direktimport via näthandeln eller genom återförsäljare i detaljhandeln.

– Tullverket har en exklusiv kompetens att kontrollera varor vid gräns. Vi kan efter en ansökan från en rättighetshavare, eller på eget initiativ, stoppa misstänkt förfalskade varor som importeras från ett icke EU-land. När en vara har stoppats kontaktas rättighetshavaren i fråga som gör en bedömning om det rör sig om ett intrång eller inte, berättar Per Holgersson, nationell specialist, Tullverket.

– Att begränsa införseln av piratkopierade varor är en viktig uppgift för Tullverket, samtidigt ska man veta att flödet av varor över gränserna är enormt. Om vi med den här utställningen kan få fler att öppna ögonen för problemet och bli mer uppmärksamma i sitt köpbeteende så tror jag mycket är vunnet, fortsätter han.

I Myndighetsnätverket mot piratkopiering ingår: Patent- och registreringsverket, Tullverket, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Konsumentverket/Konsumenteuropa och Läkemedelsverket. För mer information och bilder kontakta Tullverkets presstjänst, 0771-450 590.