Frågor kring coronaviruset (Visa meddelande)

Bättre biluthyrningsvillkor för konsumenter inom EU

2017-01-19

Har du någon gång bokat en hyrbil på nätet för att sedan upptäcka att du behövde betala extra när du lämnade tillbaka bilen? Förra året rapporterade mer än 2000 konsumenter i Europa hyrbilsrelaterade problem till ECC-nätverket. Tack vare gemensamma EU-åtgärder blir nu biluthyrningsvillkoren bättre för konsumenter inom EU.

Efter en kraftig ökning av antal klagomål rörande biluthyrning började EU-kommissionen och nationella konsumentmyndigheter samarbeta med de fem ledande biluthyrningsföretagen Avis, Europcar, Enterprise, Hertz och Sixt för att anpassa företagens affärsmetoder i linje med EU:s konsumentlagar. Idag beslutade myndigheterna att avsluta denna fas av det framgångsrika tillsynssamarbetet.

- Idag är en stor dag för europeiska konsumenter. Vi har arbetat hårt tillsammans med biluthyrningsföretagen för att garantera att människor i hela EU kan hyra en bil och behandlas rättvist oavsett var i EU de hyr bilen. Jag tackar de nationella konsumentmyndigheterna för deras utmärkta arbete och biluthyrningsföretagen för deras samarbete. Konsumenter över hela Europa kan nu använda sig av sina rättigheter och vara bättre skyddade, säger Věra Jourová, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet.

Myndigheterna är nöjda med de förändringar som de fem biluthyrningsföretagen gjort avseende deras affärsmetoder, vilka nu följer EU:s konsumentlagstiftning. Den europeiska branschorganisationen för biluthyrningsföretag, Leaseurope, som hjälpt till med att ta fram åtgärder för industrisidan, fortsätter även vidareutveckla sina riktlinjer för hela biluthyrningsbranschen.

De nya villkoren för biluthyrning

Tack vare dialogen med de nationella konsumentmyndigheterna, med stöd av Europeiska Kommissionen under ledning av den Brittiska konkurrens- och marknadsmyndigheten, kommer konsumenterna gynnas av följande villkor:

  • Transparent bränslepolicy. Konsumenterna kommer alltid att ges möjlighet att hämta ut och lämna tillbaka bilen med full tank.
  • Det totala bokningspriset inkluderar alla oundvikliga kostnader. Till exempel kommer kostnaden för vinterdäck att inkluderas i totalpriset när dessa är obligatoriska enligt lag i vissa uthyrningsländer.
  • Viktigaste uthyrningsvillkoren ska vara tydliga och lättförståeliga. Konsumenterna kommer att få tydlig information om de viktigaste avtalsvillkoren för uthyrningen (körsträckan som ingår, bränslepolicy, avbokningsregler, depositionskrav m.m.).
  • Information om självrisk och tilläggsförsäkringar ska vara tydlig. Konsumenterna kommer att få priset specificerat avseende tillvalen, framförallt gällande självriskreduceringar som begränsar självrisken när skada inträffar. Innan konsumenten köper en tilläggsförsäkring så ska denne få tydlig information om vad som täcks av försäkringen i baspriset.
  • När det gäller skador: Tydliga rutiner för fordonsbesiktning. Konsumenterna kommer innan betalning genomförs tillhandahållas en förklaring och bevis för eventuella skador.
  • Rättvis skaderegleringsprocess. Konsumenterna ska ges chansen att ifrågasätta eventuella skador innan betalning genomförs.

Nästa steg

EU-kommissionen och de nationella konsumentmyndigheterna kommer att fortsätta att noggrant övervaka biluthyrningsmarknaden. Kommissionen kommer att fokusera särskilt på andra marknadsaktörer, såsom mellanhänder och andra biluthyrningsföretag. Alla aktörer bör erbjuda samma grad av transparens gällande biluthyrningstjänsten och vad det kostar.

Bakgrund

Antalet klagomål till europeiska konsumentcentrum (ECC) gällande biluthyrningssektorn fördubblades mellan 2010 och 2016, medan det totala antalet klagomål som ECC mottog endast ökade med två tredjedelar. Det var omkring 1050 fall år 2012, 1750 år 2014, och mer än 2000 år 2016.

Dessa underlag (se IP/15/5334) från ECC-nätverket som visade på omfattande problem med biluthyrning ledde till att kommissionen bad de nationella tillsynsmyndigheterna, under ledning av den Brittiska konkurrens och marknadsmyndigheten, att agera gemensamt på EU-nivå för att kräva att biluthyrningsbranschen bättre följer EU: s konsumentlagstiftning.

Mer information

Frågor besvaras av enhetschef Jolanda Girzl, 054-19 40 52. Våra handläggare nås genom Konsument Europas växelnummer 054-19 41 50. Följ även Konsument Europa på Twitter.

Konsument Europa är en del av ECC-nätverket.

CPC-nätverket sammanför de nationella konsumentmyndigheterna i ett pan-europeisk tillsynsnätverk, och genom CPC-nätverket kan varje myndighet begära hjälp från andra myndigheter för att undersöka eventuella överträdelser av konsumentskyddslagstiftningen.