stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

200 000 svenskar drabbade av abonnemangsfällor

2017-05-09

I Sverige uppskattas mer än 200 000 konsumenter ha råkat ut för en abonnemangsfälla under de senaste tre åren. Av de drabbade väljer nästan var tredje konsument att betala när företaget kräver dem på pengar, trots att de inte anser sig ha beställt något.

De tre senaste åren har över 200 000 svenska konsumenter tackat ja till ett erbjudande på nätet eller i sociala medier som utmynnat i en abonnemangsfälla. Det visar en undersökning från Sifo Kantar som beställts av Konsument Europa och Konsumentverket. I de sex undersökta länderna Sverige, Norge, Finland, Nederländerna, Belgien och Österrike beräknas 3,5 miljoner konsumenter ha drabbats under perioden, vilket gör abonnemangsfällor till en mångmiljonindustri.

Abonnemangsfällor är erbjudanden om billiga produkter som leder till kostsamma prenumerationer för den som tackar ja. Vanligtvis behöver konsumenten betala med sitt bankkort för att ta del av erbjudandet.

Resultatet från undersökningen visar att svenskarna har låg kännedom om sina rättigheter när de drabbas av en abonnemangsfälla. Bland annat väljer nästan var tredje konsument att betala när företaget kräver dem på pengar. Trots att de inte anser sig ha beställt något. Undersökningen visar att den genomsnittliga kostnaden för en abonnemangsfälla för svenska konsumenter är 570 kronor.

Undersökningen visar också att enbart var fjärde svensk vet om att de kan vända sig till sin bank för att kräva tillbaka sina pengar genom kortreklamation och att enbart var tionde väljer att göra det när de råkar ut för en abonnemangsfälla.

- Fler konsumenter måste våga stå på sig när de får varor som de inte beställt eller lockas in i ett oönskat abonnemang. De ska våga bestrida och inte betala direkt. Resultatet visar att vi fortfarande har mycket att göra gällande information och få konsumenterna att ta till sig den, säger Konsument Europas chef Jolanda Girzl.

Om undersökningen

Undersökningen är utförd av Sifo Kantar i de sex länderna Sverige, Norge, Finland, Nederländerna, Belgien och Österrike som har rapporterat störst antal problem med abonnemangsfällor inom ECC-nätverket.

Ladda ner undersökningsresultaten från rapporten (engelska)

Om abonnemangsfällor

Om Konsument Europa och ECC-nätverket

Konsument Europa är en del av nätverket European Consumer Centres Network, ECC, som består av kontor i 30 länder i Europa. Vi erbjuder kostnadsfri information och rådgivning till konsumenter vid gränsöverskridande handel inom EU, Norge och Island.

Presskontakt

Frågor besvaras av enhetschef Jolanda Girzl, 076-110 40 52. Våra handläggare nås genom Konsument Europas växelnummer 054-19 41 50. Kommunikatör Elin Sundström nås på 054-19 41 62. Följ även Konsument Europa på Twitter.