stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Fortsatt diskriminering vid online-handel inom EU

2016-12-14

Konsumenter fortsätter att stöta på diskriminering som högre priser och nekad leverans på grund av nationalitet eller bosättningsort när de handlar på nätet inom EU. Det visar en rapport ECC-nätverket släpper idag.

Resultatet av rapporten visar en ökning av klagomål från konsumenter som upplevt diskriminering enligt Tjänstedirektivets artikel 20.2. Bland annat har tekniker som geoblockering, höjda priser eller nekad leverans på grund av nationalitet eller bosättningsort hindrat konsumenter från att handla online från andra länder i Europa.

ECC-nätverket efterlyser nu tydligare riktlinjer om vad som kan anses vara diskriminering enligt artikel 20.2, samt effektivare tillsyn. Enligt Tjänstedirektivet får en tjänsteleverantör inte ställa upp allmänna villkor som diskriminerar tjänstemottagare på grund av nationalitet eller bosättningsort, om detta inte kan motiveras på objektiva grunder.

Under 2016 tog Konsument Europa emot bland annat följande klagomål:

  • En svensk konsument ville köpa en symaskin från en webbutik baserad i Storbritannien. Konsumenten blev nekad leverans med svaret att de inte levererar symaskiner av två varumärken till Sverige.
  • En svensk konsument skulle köpa en märkesväska från en webbutik i Storbritannien. Butiken nekade konsumenten köpet och hänvisade honom istället till den svenska butiken där väskan var dyrare.
  • En svensk konsument skulle beställa barnkläder från en fransk webbplats. Konsumenten omdirigerades till den svenska sajten som hade högre priser än på den franska.

- Tjänstedirektivet har varit ett viktigt steg i att förbättra företags och konsumenters tillgång till varor och tjänster online i Europa. Tyvärr visar klagomålen ECC-nätverket tagit emot att konsumenter fortfarande möts av omotiverad diskriminering baserad på nationalitet eller bosättningsort. Vi välkomnar därför EU-kommissionens aktiva arbete för att förbättra situationen för konsumenterna gällande dessa frågor, säger Jolanda Girzl, Chef för Konsument Europa.

Resultat från rapporten

  • Under 2013 - 2015 tog ECC-nätverket emot 532 klagomål relaterade till artikel 20.2. En ökning med 140 procent jämfört med 222 klagomål mellan 2010 och 2012.
  • Mer än 82 procent av fallen var relaterade till konsumenternas bosättningsort och gällde framförallt online-transaktioner.
  • Det största antalet klagomål kom från konsumenter baserade i Österrike, Italien och Irland.
  • 68 procent av fallen handlade om att konsumenterna mötte pris- eller tjänstedifferentiering, främst gällande inköp av elektronik, hushållsapparater, bilar, kläder, böcker och nedladdningar musik eller data.
  • 25 procent av fallen handlade om tjänster inom området för turism och fritid, till exempel resebyråer, boendeleverantörer eller nöjesparker.
  • Mer än 5 procent av fallen gällde hyr- eller leasingsektorn.
  • Näringsidkare som gjorde service- och prisskillnader utifrån konsumenternas nationalitet eller bostadsort gjorde det genom att: spärra tillträdet till webbsidor, automatisk omdirigering till en annan webbplats, vägra leverans eller betalning, eller att tillämpa olika priser eller försäljningsvillkor.

Om rapporten

Rapporten Do Invisible Borders Still Restrict Consumer Access to Services in the EU? är en analys av Tjänstedirektivets artikel 20.2 som beskriver principen om icke-diskriminering på grund av nationalitet och bosättningsort.

Presskontakt

Frågor besvaras av enhetschef Jolanda Girzl, 054-19 40 52. Våra handläggare nås genom Konsument Europas växelnummer 054-19 41 50. Följ även Konsument Europa på Twitter.

Konsument Europa är en del av ECC-nätverket.