stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Nya lagförslag gällande gränsöverskridande e-handel

2016-05-25

E-handeln omsatte under 2014 cirka 370 miljarder kronor. Men bara 16 % av de konsumenter som handlade online gjorde det gränsöverskridande. Detta visar att många konsumenter känner en osäkerhet kring att handla från ett annat land.

Idag presenterar EU-kommissionen ett flertal förslag, i syfte att förbättra och stärka konsumenters rättigheter på den inre marknaden. Det måste bli enklare och säkrare för konsumenterna att handla på nätet över gränserna inom EU. Lagstiftningspaket baseras på tre initiativ:

1. Konsumenter ska ha tillgång till varor och tjänster i andra länder

EU-kommissionen föreslår lagstiftning som försäkrar att konsumenter som vill köpa varor och tjänster från ett annat EU-land, online eller i butik, inte ska diskrimineras gällande priser, försäljnings- eller betalningsvillkor, på grund av att de bor på en viss geografisk plats. En näringsidkare har dock rätt att neka försäljning om det finns objektiva grunder.

2. Gränsöverskridande paketleveranser ska bli billigare genom ökad konkurrens

Förslaget innebär att det ska bli tydligare hur prissättningen går till vid gränsöverskridande leveranser. Nationella posttjänster tar ofta 3-5 gånger högre priser för att leverera paket över gränserna i förhållande till motsvarande nationella. Prisskillnaden kan inte alltid motiveras av extra kostnader i samband med leverans till mottagarlandet. EU-kommissionen vill se en större transparens, för att kunna jämföra gränsöverskridande leveranskostnader med nationella.

3. Förstärkt gränsöverskridande samarbete mellan konsumentskyddsmyndigheter

Den föreslagna revideringen av CPC-förordningen (CPC= Consumer Protection Cooperation) innebär att nationella myndigheter får större möjligheter att agera när konsumenternas rättigheter kränks. De kommer om förslaget går igenom att kunna:

  • kontrollera om webbplatser diskriminerar konsumenter, eller har villkor som strider mot EU-reglerna, (exempelvis ångerrätten)
  • stänga ner bluffsajter som arbetar i syfte att lura konsumenter och
  • begära information från domänregistratorer och banker för att få reda på en näringsidkares identitet

Om konsumenträttsliga överträdelser sker inom EU kan EU-kommissionen koordinera gemensamma åtgärder tillsammans med de nationella myndigheterna för att stoppa dessa, vilket ger konsumenterna ett starkare skydd, samtidigt som det sparar tid och resurser för medlemsstaterna och företagen.

Vägledning till hjälp för näringsidkare och sökmotorer

Utöver ovanstående tre initiativ kommer EU-kommissionen att tillhandahålla en uppdaterad vägledning för att förtydliga tolkandet av direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Till exempel ska varje online-plattform som benämner sig själv som näringsidkare, och som säljer varor, tjänster eller digitalt innehåll se till att hans eller hennes affärsmetoder till fullo överensstämmer med EU-lagstiftningen.

Plattformar måste tydligt informera om att reglerna i direktivet inte gäller handel mellan två privatpersoner, och sökmotorer kommer att bli ålagda att tydligt skilja på annonser och ”naturliga” sökresultat.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande i sin helhet här

Frågor besvaras av enhetschef Jolanda Girzl, 054-19 40 52. Våra handläggare nås genom Konsument Europas växelnummer 054-19 41 50.