stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Lös din tvist enkelt online

2016-03-23

EU-kommissionen har lanserat en ny online-plattform som ska hjälpa konsumenter och näringsidkare att lösa sina gränsöverskridande tvister. Hittills har ungefär 2 000 klagomål registrerats på plattformen, varav drygt 20 gäller en svensk näringsidkare.

En konsument som är missnöjd med en köpt vara eller tjänst inom EU kan istället för att gå till domstol använda sig av en EU-gemensam webbplats, ODR-plattform, för att få sin tvist prövad online. ODR står för ”Online Dispute Resolution”, vilket betyder tvistlösning över internet.

Genom plattformen slussas tvisten vidare till medlemsländernas nationella alternativa tvistlösningsorgan. Idag är 159 alternativa tvistlösningsorgan från 20 medlemsländer anslutna till plattformen. De alternativa tvistlösningsorganen i de olika europeiska länderna har blivit särskilt utvalda av medlemsländerna, och föreslagna för EU-kommissionen. 

I Sverige finns idag fem godkända nämnder för alternativ tvistlösning.

Tvist med svensk näringsidkare?

Om du har en tvist med en svensk näringsidkare ska du inte använda ODR-plattformen, utan anmäla direkt till tvistlösningsorganen via deras webbplats.

Kort om plattformen:

  • Plattformen är användarvänlig och tillgänglig på alla typer av enheter. Konsumenter kan fylla i en klagomålsblankett i tre enkla steg.
  • Plattformen erbjuder användare möjligheten att utföra hela tvistlösningsproceduren över internet.
  • Plattformen är flerspråkig. En översättningstjänst finns tillgänglig, om någon part befinner sig i ett annat europeiskt land.

Ett snabbt och billigt sätt att lösa en tvist

Visste du att...

  • Konsument Europa är kontaktpunkt för tvistlösning online?

Alternativ tvistlösning är ett snabbt och billigt sätt att lösa en tvist. Det har visat sig att det, i genomsnitt, tar max 90 dagar för ett ärende att bli löst. Europeiska konsumenter som använt sig av alternativ tvistlösning ser positivt på denna möjlighet: 70 % är nöjda med hur deras ärende blev hanterat.

Näringsidkare kan också dra fördel av den nya plattformen, eftersom en alternativ tvistlösningsprocedur besparar dem kostnader för rättstvister, samt hjälper dem att bevara goda kundrelationer.

Mer information

Mer information hittar du i artikeln Tvistlösning online.

Frågor besvaras av enhetschef Jolanda Girzl, 054-19 40 52. Våra handläggare nås genom Konsument Europas växelnummer 054-19 41 50.