stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Fortfarande oro över inkassobolaget Storm & Mets

2016-04-04

Rekordmånga konsumenter kontaktar Konsument Europa eftersom de har fått inkassokrav från advokatfirman Storm & Mets, som anlitas av bilvärderingsbolaget Autopriser. Konsumenterna får krav trots att de redan tidigare har bestridit ett inkassokrav.

På grund av denna anstormning har vi just nu längre väntetider i telefonrådgivningen, och längre svarstid på förfrågningar via mejl.

Antalet kontakter har ökat med 68%

Året har börjat med ett rekord för Konsument Europa vad gäller konsumentkontakter. De första tre månaderna registrerade Konsument Europa 1 659 kontakter, en ökning med 68 % jämfört med 2015 (988).

Företaget Autopriser toppar listan över de bolag som orsakade mest besvär för konsumenter under 2015, och de finns även med på Konsumentverkets varningslista. Även i Konsument Europas interaktiva frågeforum handlar de allra flesta sökningarna om bilvärderingstjänster och abonnemangsfällor. 

Konsument Europa är inte företaget du har hamnat i tvist med

Ett nytt problem för i år är att Konsument Europa nästan dagligen får ta emot krav på återbetalning av kortdebiteringar eller meddelanden om uppsägning av abonnemang – framför allt gällande bilvärderingsföretag – från upprörda konsumenter. Konsumenterna tror att vi är företaget som de har hamnat i tvist med.

Trots att Konsument Europa informerar om att vi är en fristående enhet inom Konsumentverket och inget företag, så återkommer konsumenterna med sina krav.

Frågor besvaras av enhetschef Jolanda Girzl, 054 - 19 40 52. Våra handläggare nås genom Konsument Europas växelnummer 054-19 41 50.

 

Här följer svar på de vanligaste frågorna som konsumenterna ställer till Konsument Europa:

Räcker det att bestrida en gång till inkassobolaget och går det att bestrida via mejl?

Konsument Europas svar: Ja, det räcker med ett bestridande och du kan skicka det via mejl. Det finns inget specifikt krav på att du måste bestrida på något speciellt sätt.

Företaget hänvisar mig till en länk där jag ska fylla i ett formulär och uppge mitt personnummer, de hävdar att jag inte kan bestrida via mejl. Måste jag använda formuläret?

Konsument Europas svar: Nej, du behöver inte använda en särskild länk och uppge ditt personnummer. Att man inte kan ångra sig via mejl, så som Autopriser uppger, överensstämmer inte med vad som gäller enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det är heller inte möjligt att ”skriva bort” det i avtalsvillkor. I lagtexten står: 10 § Konsumenten har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges i 12 § (ångerfrist). Om konsumenten lämnar meddelandet på näringsidkarens webbplats, ska näringsidkaren utan dröjsmål bekräfta mottagandet av meddelandet i en läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.”