stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Svårt för flygresenärer att få kompensation

2015-12-03

Flygpassagerares rättigheter är alltjämt en av de viktigaste konsumenträttsfrågorna inom EU, men ändå är det ofta svårt för konsumenter att få kompensation vid försenade eller inställda flygningar. Detta enligt en ny rapport från ECC-nätverket.

Rapporten från European Consumer Centres (ECC-Net/ECC-nätverket) belyser den nuvarande situationen för flygpassagerare inom EU, Norge och Island och pekar också på främsta problemområdena. Problem med flygresor toppar ECC-nätverkets lista över vanliga klagomål.

Bakgrund

ECC-nätverkets rapport om flygpassagerares rättigheter 2015, med underrubriken ”Får konsumenter kompensationen de är berättigade till och till vilken kostnad?”, visar att försenade och inställda flyg är vad som orsakar störst problem för konsumenter. Rapporten fokuserar på de specifika problem som flygpassagerare upplevt och rapporterat till ECC-nätverket från 2014 till juni 2015, inklusive problem med:

  • utebliven information om passagerarnas rättigheter,
  • utebliven assistans,
  • och att flygbolagen inte respekterar passagerarnas rätt till schablonersättning vid försenade och inställda flyg.

Rapporten innehåller också information om privata kompensationsbolags verksamhet på området.

Innehåll

Det faktum att många passagerare är dåligt informerade om sina rättigheter, samtidigt som vissa flygbolag inte följer passagerarnas lagstadgade rättigheter, har gett upphov till att privata bolag kan tjäna stora pengar genom att hjälpa konsumenter att driva ärenden om krav på ersättning från flygbolag. Detta är en ny affärsmodell som visar på två konsekvenser:

  • Konsumenter får inte hela den schablonersättningen som de har rätt till, eftersom det privata bolaget tar ut en avgift på minst 20 procent av beloppet.
  • Flygbolagen måste ersätta det privata bolagets juridiska kostnader, utöver ersättningen till de flygpassagerare som får ett positivt utfall i domstol.

Sammanfattning

Behovet av bra tillsyn på marknaden blir allt viktigare, särskilt med tanke på att flygpassagerare generellt är omedvetna om sina rättigheter. Det här behovet kan tillgodoses genom ett bättre samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter, ECC-nätverket, konsumentorganisationer och flygbolag/branschorganisationer.

Det gemensamma målet bör vara att alla flygpassagerare ska få den omsorg, stöd samt ersättning de behöver – oavsett vilket flygbolag de reser med eller vilket land de reser från.

– Om konsumenterna hade bättre kunskap om hur de kan utöva sina rättigheter och om flygbolagen respekterade tvistlösningsorganens beslut, skulle förmodligen inte konsumenter behöva betala privata kompensationsbolag för att få den kompensationen som de har rätt till vid exempelvis försenade flyg, säger Jolanda Girzl som är enhetschef för Konsument Europa/ECC Sweden.